Gimnazijska knjižnica školske je godine 2008./2009. doživjela neke promjene. U većoj je prostoriji, u kojoj se nalazi i posudbeni odjel sa školskom lektirom i referentnom zbirkom, uređena učenička čitaonica koja ima 16 mjesta. Taj je prostor namijenjen učenicima – za učenje, pisanje referata i domaćih zadaća te druženje. Učenici mogu koristiti dva računala s pristupom internetu. Manja je prostorija profesorska čitaonica, prostor za razgovore s roditeljima, konzultacije i sastanke školskih stručnih vijeća. U njoj su smješteni udžbenici i stručna literatura.