Tradicionalni maskenbal održao se 16. veljače 2007. u našoj školi. Kako je nastava bila skraćena, "l...

Gimnazijska knjižnica školske je godine 2008./2009. doživjela neke promjene. U većoj je prostoriji,...

U sklopu nastave engleskog jezika, a u suradnji s Odsjekom za razvoj i europske integracije Karlovač...

Dana 6. listopada 2004. godine Karlovačka županija donira školi jedno računalo. Uz osam računala dob...

Dana 20. studenog 2000. godine svečano je otvorena specijalizirana učionica za izvođenje nastave fil...

Dana 15. listopada 1999. godine potpisana je Povelja između Gimnazije Karlovac i Gimnazije i strukov...

Oduševljenje izviđačkim pokretom te inicijativa da se što više mladih učlani u izviđače, tada naziva...

Dne 12. novembra 1922. održan je Dan Jugoslavenske Matice. Taj dan održana su učenicima kratka preda...

Prije kraja Prvoga svjetskog rata učenici su se uključili u prikupljanje pomoći za ratnu siročad: „D...

Profesori i učenici ovoga zavoda sakupili su za božićne darove našim vojnicima na ratištu 210 kruna,...