U školskoj godini 2022./2023. upisujemo 168 učenika u pet smjerova:

Program

Broj razrednih odjela

Broj učenika

Bodovanje

Opći uspjeh

Zaključne ocjene u 7. i 8. razredu

Prijemni ispit

Opća gimnazija

3

72

prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale od 5. do 8. razreda.

Hrvatski jezik

Matematika

Prvi strani jezik

Povijest

Geografija

Biologija

Nema prijemnog ispita

Opća gimnazija uz skupinu predmeta na engleskom jeziku

1

24

Hrvatski jezik

Matematika

Prvi strani jezik

Povijest

Geografija

Biologija

Učenici polažu test poznavanja engleskog jezika

Jezična gimnazija

1

24

Hrvatski jezik

Matematika

Prvi strani jezik

Povijest

Geografija

Biologija

Nema prijemnog ispita

Prirodoslovno-matematička gimnazija

(model B)

1

24

Hrvatski jezik

Matematika

Prvi strani jezik

Kemija

Fizika

Biologija

Nema prijemnog ispita

Prirodoslovna

gimnazija

1

24

Hrvatski jezik

Matematika

Prvi strani jezik

Kemija

Biologija

Fizika

Nema prijemnog ispita

Pravo na dodatne bodove ili izravan upis:

Temeljem podataka koji će biti dostupni na stranci www.upisi.hr

 

Minimalan bodovni prag:

Najniži ukupan broj bodova za prijavu u sve smjerove je 70 bodova.

 

Informacije vezane za smjer Opća gimnazija uz skupinu predmeta na engleskom jeziku

Ovaj smjer slijedi program opće gimnazije, ali dio predmeta izvodi se na engleskom jeziku. Predmeti koje učenici slušaju na engleskom jeziku su: povijest, geografija, biologija, kemija, latinski jezik, logika i filozofija. Po potrebi se broj predmeta na engleskom jeziku može povećati.

Svi učenici koji žele upisati navedeni smjer moraju pristupiti testu predznanja engleskog jezika te će osvojeni bodovi biti dodani na ukupan zbroj bodova koje će učenici postići temeljem uspjeha u osnovnoj školi i prava na dodatne bodove.

Ogledni primjerak testa predznanja bit će dostupan na web stranici škole sredinom lipnja.

 

Važni datumi i informacije vezane za postupak upisa:

Naknadno (nakon objave brošure 'Idemo u srednju 'na stranci www.upisi.hr )

 

Informacije o stranim jezicima

Opća i jezična gimnazija

Prvi strani jezik je engleski jezik, a drugi strani jezik je njemački jezik. Učenici samostalno biraju žele li njemački jezik učiti kao nastavljači ili početnici.

Prirodoslovno-matematička gimnazija

Prvi strani jezik je engleski jezik. Učenici prirodoslovno-matematičkog smjera (model B) nemaju drugi strani jezik, ali njemački jezik bit će ponuđen kao fakultativni predmet (koji učenici biraju samo ako žele, a grupa će se formirati ako bude dovoljno zainteresiranih).

Prirodoslovna gimnazija

Prvi strani jezik je engleski jezik. Učenici prirodoslovnog smjera njemački jezik uče njemački jezik kao izborni predmet (učenici će moći izabrati između početnog ili naprednog njemačkog jezika).

 

Informacije o izbornim predmetima u prvom razredu

Opća, jezična i prirodoslovno-matematička gimnazija

Učenici biraju jedan od ponuđena dva izborna predmeta: etika ili vjeronauk (katolički ili islamski)

Prirodoslovna gimnazija

Učenici biraju dva izborna predmeta od ponuđenih četiri:

  1. etika ili vjeronauk (katolički ili islamski)
  2. njemački jezik početni ili njemački jezik napredni

 

Informacije o fakultativnim predmetima

Fakultativni predmeti nisu obavezni i učenici ih mogu odabrati, ako žele, u rujnu. Fakultativni predmeti koji se nude su: francuski jezik, njemački jezik – nastava za njemačku jezičnu diplomu (DSD), španjolski jezik, talijanski jezik i nacrtna geometrija.

Za učenike prirodoslovno-matematičkog smjera bit će omogućeno pohađanje njemačkog jezika u okviru fakultativne nastave (ako se formira grupa). Sve informacije o fakultativnim predmetima zainteresirani učenici će dobiti nakon početka nastave.

Više o upisima možete pročitati na www.upisi.hr

Svim budućim učenicima želimo dobrodošlicu u Gimnaziju Karlovac.

Upisna koordinatorica

Snježana Fištrović

snjezana.fistrovic@skole.hr