U školskoj godini 2023./2024. upisujemo 156 učenika u pet smjerova:

Program

Broj razrednih odjela

Broj učenika

Bodovanje

Opći uspjeh

Zaključne ocjene u 7. i 8. razredu

Prijemni ispit

Opća gimnazija

2.48

66

prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale od 5. do 8. razreda.

Hrvatski jezik

Matematika

Prvi strani jezik

Povijest

Geografija

Biologija

Nema prijemnog ispita

Opća gimnazija uz skupinu predmeta na engleskom jeziku

0.52

14

Hrvatski jezik

Matematika

Prvi strani jezik

Povijest

Geografija

Biologija

Učenici polažu test poznavanja engleskog jezika 03.07.2023. u 9.00 h

Jezična gimnazija

1

26

Hrvatski jezik

Matematika

Prvi strani jezik

Povijest

Geografija

Biologija

Nema prijemnog ispita

Prirodoslovno-matematička gimnazija

(model B)

1

26

Hrvatski jezik

Matematika

Prvi strani jezik

Kemija

Fizika

Biologija

Nema prijemnog ispita

Prirodoslovna

gimnazija

1

24

Hrvatski jezik

Matematika

Prvi strani jezik

Kemija

Biologija

Fizika

Nema prijemnog ispita

Pravo na dodatne bodove ili izravan upis:

A) Kandidati ostvaruju pravo na izravan upis ili na dodatne bodove na osnovi rezultata koje su postigli na državnim natjecanjima u znanju iz sljedećih nastavnih predmeta:

- Opća i jezična gimnazija: Hrvatski jezik, Matematika, Prvi strani jezik, Povijest, Geografija, Biologija

- Prirodoslovno-matematička gimnazija: Hrvatski jezik, Matematika, Prvi strani jezik, Fizika, Kemija, Natjecanje iz područja informatike - računalstva (Infokup)

- Prirodoslovna gimnazija: Hrvatski jezik, Matematika, Prvi strani jezik, Kemija, Biologija, Fizika

Kandidatima se vrednuju i rezultati koje su postigli u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja na natjecanjima školskih sportskih društava. Pravo na dodatne bodove ostvaruju na temelju službene evidencije o rezultatima održanih natjecanja školskih sportskih društava koju vodi Hrvatski školski sportski savez (HŠSS).

Rezultati svih natjecanja bit će uneseni izravno u Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) na temelju postojećih podataka u sustavu e-Matice i kandidati ih ne trebaju dodatno dokazivati.

B) Poseban element vrednovanja čini uspjeh kandidata koji su ostvarili u otežanim uvjetima obrazovanja.

Kandidat ostvaruje pravo na poseban element vrednovanja ako:

– ima zdravstvene teškoće;

– živi u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima.

Ove bodove u sustav unose isključivo ovlaštene osobe u osnovnim školama te njihovu detaljnu razradu i postupak ostvarivanja prava možete pronaći u publikacijama na stranici srednje.e-upisi.hr

Minimalan bodovni prag:

Minimalan bodovni prag za sve smjerove je 70 bodova.

Informacije vezane za smjer Opća gimnazija uz skupinu predmeta na engleskom jeziku

Ovaj smjer slijedi program opće gimnazije, ali dio predmeta izvodi se na engleskom jeziku. Predmeti koje učenici slušaju na engleskom jeziku su: povijest, geografija, biologija, kemija, latinski jezik, logika i filozofija. Po potrebi se broj predmeta na engleskom jeziku može povećati.

Uvjet za upis u program opće gimnazije uz skupinu predmeta na stranom jeziku je položena provjera predznanja iz engleskog jezika.

Provjera predznanja engleskog jezika provodi se pisano, a ispituje se predznanje iz dvaju područja, čitanja s razumijevanjem i uporabe jezika (vokabular i gramatika). Provjera predznanja engleskog jezika eliminacijski je ispit kojim se ne ostvaruju dodatni bodovi, a u Nacionalnom informacijskom sustavu prijava i upisa u srednje škole evidentira se je li kandidat uspješno položio provjeru. To znači da svi učenici koji žele upisati opći smjer uz skupinu predmeta na stranom jeziku ispit moraju položiti.

Ispit predznanja održat će se 3. srpnja 2023. u 9.00 sati. Ispit će biti pisani te će trajati do 90 minuta.

Važno: kako bismo imali okvirne podatke o broju ispita koje treba pripremiti, molimo sve kandidate koji će pristupiti testiranju da se prijave putem sljedećeg obrasca. Obrazac je za internu upotrebu i bit će otvoren od 26. lipnja 2023. do 2. srpnja 2023.

https://forms.office.com/e/wcc7zTHeFq

Ogledni primjerak testa predznanja možete vidjeti ovdje.

Važni datumi i informacije vezane za postupak upisa:

-          28. lipnja 2023. do 7. srpnja 2023. – prijave obrazovnih programa

-          28. lipnja 2023. do 2. srpnja 2023. - prijave za test predznanja za dvojezični smjer

-          3. srpnja 2023. u 9.00h – ispit predznanja jezika za dvojezični smjer

-          10. srpnja 2023. – objava ljestvica konačnog poretka i isprintavanje upisnica

-          dostava upisnica u Gimnaziju Karlovac (vidi podnaslov upisi)

UPISI

Nakon objave konačnih ljestvica poretka, učenicima će biti omogućen dohvat Upisnice na kartici 'Moji rezultati'. Upisnicu treba isprintati te rukom unijeti sve potrebne podatke koji nisu na njoj automatski popunjeni, potom je potpisati (učenik i roditelj/staratelj) te dostaviti školi.

Dva su načina dostave Upisnice:

A) Učitati je u sustav (skenirati ili slikati). Upisni koordinator Gimnazije Karlovac će istu pregledati i, ako je potpisana, verificirati u sustavu. Učenik može status verifikacije upisnice pratiti na svom sučelju na kartici 'Moji rezultati'. Upisnica se može učitati odmah nakon objave ljestvica konačnog poretka (10. srpnja 2023.), a krajnji rok je utorak 11. srpnja 2023. do 12 sati kako bismo imali dovoljno vremena sve provjeriti.

U ovom slučaju nije potrebno dolaziti osobno u Školu, već samo provjeriti je li škola verificirala podatke. Originale su učenici dužni dostaviti prvi dan nastave.

Važno! Kod smjerova koji imaju drugi strani jezik, molimo vas da nam jasno naznačite odabir (početni ili napredni njemački) kako bismo mogli formirati razredne odjele.

B) Osobno donijeti Upisnicu u utorak, 11. srpnja 2023. od 8 do 12 sati u učionicu broj 9 (prizemlje lijevo). Škola će potom Upisnicu učitati u sustav i verificirati podatke.

Ova opcija je namijenjena isključivo kandidatima koji nemaju mogućnost sami prenijeti Upisnicu u sustav zbog otežanog pristupa računalu, internetu ili zbog nekog drugog opravdanog razloga.

Informacije o stranim jezicima

Opća, dvojezična i jezična gimnazija

Prvi strani jezik je engleski jezik, a drugi strani jezik je njemački jezik. Učenici samostalno biraju žele li njemački jezik učiti kao nastavljači ili početnici.

VAŽNO!!! Molimo sve učenike općeg, dvojezičnog i jezičnog smjera da do 7. srpnja 2023. prilikom izbora jezika u kartici Drugi strani jezik popune samo prvi prioritet (izbor između njemačkog početnog ili njemačkog naprednog) te da karticu drugi prioritet ostave praznu. Ako to neće biti moguće, tada na Upisnici zaokružite vaš konačan izbor drugog jezika.

U kartici Prvi strani jezik bit će ponuđen samo engleski jezik.

Prirodoslovno-matematička gimnazija

Prvi strani jezik je engleski jezik. Učenici prirodoslovno-matematičkog smjera (model B) nemaju drugi strani jezik, ali njemački jezik bit će ponuđen kao fakultativni predmet (koji učenici biraju samo ako žele, a grupa će se formirati ako bude dovoljno zainteresiranih).

Prirodoslovna gimnazija

Prvi strani jezik je engleski jezik. Učenici prirodoslovnog smjera njemački jezik uče kao izborni predmet (učenici će moći izabrati između početnog ili naprednog njemačkog jezika).

Napomena:

Kandidat koji u osnovnoj školi nije učio određeni strani jezik može prilikom prijave programa obrazovanja odabrati učenje toga stranog jezika kao prvoga stranog jezika uz uvjet da položi provjeru znanja toga jezika. Provjera će se održati istovremeno s testiranjem za dvojezični smjer  3. srpnja 2023. u 9.00 (uz prethodni pisani zahtjev).

Informacije o izbornim predmetima u prvom razredu

Opća, dvojezična, jezična i prirodoslovno-matematička gimnazija

Učenici biraju jedan od ponuđena dva izborna predmeta: etika ili vjeronauk (katolički ili islamski)

Prirodoslovna gimnazija

Učenici biraju dva izborna predmeta od ponuđenih četiri:

  1. etika ili vjeronauk (katolički ili islamski)
  2. njemački jezik početni ili njemački jezik napredni (učenici samostalno biraju razinu)

Početni njemački će u sustavu biti ponuđen kao Njemački jezik B osnovna razina, a napredni (nastavljački) njemački će biti ponuđen kao Njemački jezik B viša razina.

Informacije o fakultativnim predmetima

Fakultativni predmeti nisu obavezni i učenici ih mogu odabrati, ako žele, u rujnu. Fakultativni predmeti koji se nude su: francuski jezik, njemački jezik – nastava za njemačku jezičnu diplomu (DSD), španjolski jezik, talijanski jezik i nacrtna geometrija.

Za učenike prirodoslovno-matematičkog smjera bit će omogućeno pohađanje njemačkog jezika u okviru fakultativne nastave (ako se formira grupa). Sve informacije o fakultativnim predmetima zainteresirani učenici će dobiti nakon početka nastave.

Više o upisima možete pročitati na srednje.e-upisi.hr

Svim budućim učenicima želimo dobrodošlicu u Gimnaziju Karlovac.

Upisna koordinatorica

Snježana Fištrović

snjezana.fistrovic@skole.hr