U školskoj godini 2021./2022. upisujemo 120 učenika u četiri smjera:

Program

Broj razrednih odjela

Broj učenika

Bodovanje

Opći uspjeh

Zaključne ocjene u 7. i 8. razredu

Opća gimnazija

3

60

prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale od 5. do 8. razreda.

Hrvatski jezik

Matematika

Prvi strani jezik

Povijest

Geografija

Biologija

Jezična gimnazija

1

20

Hrvatski jezik

Matematika

Prvi strani jezik

Povijest

Geografija

Biologija

Prirodoslovno-matematička gimnazija

(model B)

1

20

Hrvatski jezik

Matematika

Prvi strani jezik

Kemija

Fizika

Biologija

Prirodoslovna

gimnazija

1

20

Hrvatski jezik

Matematika

Prvi strani jezik

Kemija

Biologija

Fizika

Pravo na dodatne bodove ili izravan upis:

A) Kandidati ostvaruju pravo na izravan upis ili na dodatne bodove na osnovi rezultata koje su postigli na državnim natjecanjima u znanju iz sljedećih nastavnih predmeta:

 • Opća i jezična gimnazija: Hrvatski jezik, Matematika, Prvi strani jezik, Povijest, Geografija, Natjecanje iz područja informatike - računalstva (Infokup)
 • Prirodoslovno-matematička gimnazija: Hrvatski jezik, Matematika, Prvi strani jezik, Fizika, Kemija, Natjecanje iz područja informatike - računalstva (Infokup)
 • Prirodoslovna gimnazija: Hrvatski jezik, Matematika, Prvi strani jezik, Kemija, Biologija, Fizika

Kandidatima se vrednuju i rezultati koje su postigli u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja na natjecanjima školskih sportskih društava. Pravo na dodatne bodove ostvaruju na temelju službene evidencije o rezultatima održanih natjecanja školskih sportskih društava koju vodi Hrvatski školski sportski savez (HŠSS).U sustavu školskoga sporta učenici osnovnih škola natječu se cijele godine u ovih 14 sportova: futsal (mali nogomet), košarka, rukomet, odbojka,  atletika, plivanje, stolni tenis, badminton, gimnastika, kros, judo, šah, karate i streljaštvo. U svim ovim sportovima učenici se natječu ekipno, a ne pojedinačno i to u konkurenciji djevojčica i dječaka.

Rezultati svih natjecanja bit će uneseni izravno u Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) na temelju postojećih podataka u sustavu e-Matice i kandidati ih ne trebaju dodatno dokazivati.

B) Poseban element vrednovanja čini uspjeh kandidata koji su ostvarili u otežanim uvjetima obrazovanja. Kandidatima će se priznati ostvarivanje isključivo jednoga (najpovoljnijega) od sljedećih prava:

a) Kandidat sa zdravstvenim teškoćama

b) Kandidat koji živi u otežanim uvjetima izazvanim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima

c) Kandidat koji je pripadnik romske nacionalne manjine, a živi u uvjetima koji su mogli utjecati na njegov uspjeh u osnovnoj školi

Ove bodove u sustav unose isključivo ovlaštene osobe u osnovnim školama te njihovu detaljnu razradu i postupak ostvarivanja prava možete pronaći u brošuri 'Idemo u srednju' na stranici www.upisi.hr

Minimalan bodovni prag:

Najniži ukupan broj bodova za prijavu u sva četiri smjera je 70 bodova.

Važni datumi i informacije vezane za postupak upisa:

 • 25. lipnja 2021. do 7. srpnja 2021. – prijave obrazovnih programa
 • 9. srpnja 2021. – krajnji rok za zaprimanje prijavnica (dostavljaju se u osnovne škole)
 • 10. srpnja 2021. – objava ljestvica konačnog poretka i isprintavanje upisnica
 • 12. srpnja 2021. – dostava upisnica u Gimnaziju Karlovac

UPISI

Učenici koji su stekli pravo upisa u Gimnaziju Karlovac mogu dostaviti upisnu dokumentaciju na dva načina:

 • Osobno donijeti dokumente (vidi niže) u ponedjeljak, 12. srpnja 2021. od 8 do 13 sati.

Upisnica mora biti potpisana, a može je dostaviti i druga osoba ako učenik ne može doći.

 • Dokumente (vidi niže) 12. srpnja 2021. dostaviti elektroničkom poštom upisnom koordinatoru na adresu denis.plavetic@skole.hr 

Upisnica mora biti isprintana, potpisana (oba potpisa) te skenirana, a dodatna dokumentacija samo skenirana. Originale su učenici dužni dostaviti prvi dan nastave.

 

Za upis u prvi razred učenici trebaju dostaviti:

- Upisnicu koju će sami isprinati iz sustava upisi.hr (moći će se preuzeti iz sustava NISpuSŠ nakon što rezultati upisa postanu službeni). Upisnicu moraju supotpisati učenik i roditelj.

Također, potrebno je rukom popuniti podatke koje sustav neće povući (adresa stanovanja, zanimanje roditelja, djevojačko prezime majke....).

- dokumentaciju na temelju koje su dobili dodatne bodove (zdravstvene teskoće, socijalni status, invaliditet…) tj. onu dokumentaciju koju su razrednici u osnovnim školama ručno unosili u sustav. Ovo se ne odnosi na bodove/direktan upis koje je sustav sam povukao (npr. državna natjecanja ili natjecanja u sportu).

Nije potrebno nositi svjedodžbe, domovnicu ili rodni list. Za upis također nije potrebna potvrda liječnika školske medicine o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija.

Ako kandidat zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti u propisanim rokovima dostaviti potpisanu upisnicu za upis u I. razred, može je dostaviti i druga osoba.

Informacije o stranim jezicima

Opća i jezična gimnazija

Prvi strani jezik je engleski jezik, a drugi strani jezik je njemački jezik. Učenici samostalno biraju žele li njemački jezik učiti kao nastavljači ili početnici.

VAŽNO!!! Molimo sve učenike općeg i jezičnog smjera da do 7. srpnja 2021. prilikom izbora jezika u kartici Drugi strani jezik popune samo prvi prioritet (izbor između njemačkog početnog ili njemačkog naprednog) te da karticu drugi prioritet ostave praznu.

U kartici Prvi strani jezik bit će ponuđen samo engleski jezik.

Prirodoslovno-matematička gimnazija

Prvi strani jezik je engleski jezik. Učenici prirodoslovno-matematičkog smjera (model B) nemaju drugi strani jezik, ali njemački jezik bit će ponuđen kao fakultativni predmet (koji učenici biraju samo ako žele, a grupa će se formirati ako bude dovoljno zainteresiranih).

Prirodoslovna gimnazija

Prvi strani jezik je engleski jezik. Učenici prirodoslovnog smjera njemački jezik uče kao izborni predmet (učenici će moći izabrati između početnog ili naprednog njemačkog jezika).

Napomena:

Kandidat koji u osnovnoj školi nije učio određeni strani jezik može prilikom prijave programa

obrazovanja odabrati učenje toga stranog jezika kao prvoga stranog jezika uz uvjet da položi provjeru znanja toga jezika. Provjera će se održati 29. lipnja 2021. u 9.00 (uz prethodnu najavu!).

Informacije o izbornim predmetima u prvom razredu

Opća, jezična i prirodoslovno-matematička gimnazija

Učenici biraju jedan od ponuđena dva izborna predmeta: etika ili vjeronauk (katolički ili islamski)

Prirodoslovna gimnazija

Učenici biraju dva izborna predmeta od ponuđenih četiri:

 • etika ili vjeronauk (katolički ili islamski)
 • njemački jezik početni ili njemački jezik napredni

Razinu njemačkoj jezika (početni ili napredni) učenici izabiru sami, te će svoj izbor priopćiti upisnoj komisiji na samim upisima ako sustav neće nuditi mogućnost biranja razine kod izbornog predmeta.

Informacije o fakultativnim predmetima

Fakultativni predmeti nisu obavezni i učenici ih mogu odabrati, ako žele, u rujnu. Fakultativni predmeti koji se nude su: francuski jezik, njemački jezik – nastava za njemačku jezičnu diplomu (DSD), španjolski jezik, talijanski jezik i nacrtna geometrija.

Za učenike prirodoslovno-matematičkog smjera bit će omogućeno pohađanje njemačkog jezika u okviru fakultativne nastave (ako se formira grupa). Sve informacije o fakultativnim predmetima zainteresirani učenici će dobiti nakon početka nastave.

Više o upisima možete pročitati na www.upisi.hr

Svim budućim učenicima želimo dobrodošlicu u Gimnaziju Karlovac.

Denis Plavetić, prof. savjetnik

upisni koordinator

kontakt: denis.plavetic@skole.hr