U školskoj godini 2022./2023. upisujemo 152 učenika u pet smjerova:

Program

Broj razrednih odjela

Broj učenika

Bodovanje

Opći uspjeh

Zaključne ocjene u 7. i 8. razredu

Prijemni ispit

Opća gimnazija

2.48

66

prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale od 5. do 8. razreda.

Hrvatski jezik

Matematika

Prvi strani jezik

Povijest

Geografija

Biologija

Nema prijemnog ispita

Opća gimnazija uz skupinu predmeta na engleskom jeziku

0.52

14

Hrvatski jezik

Matematika

Prvi strani jezik

Povijest

Geografija

Biologija

Učenici polažu test poznavanja engleskog jezika 29.06.2022. u 9.00 h

Jezična gimnazija

1

24

Hrvatski jezik

Matematika

Prvi strani jezik

Povijest

Geografija

Biologija

Nema prijemnog ispita

Prirodoslovno-matematička gimnazija

(model B)

1

24

Hrvatski jezik

Matematika

Prvi strani jezik

Kemija

Fizika

Biologija

Nema prijemnog ispita

Prirodoslovna

gimnazija

1

24

Hrvatski jezik

Matematika

Prvi strani jezik

Kemija

Biologija

Fizika

Nema prijemnog ispita

Pravo na dodatne bodove ili izravan upis:

A) Kandidati ostvaruju pravo na izravan upis ili na dodatne bodove na osnovi rezultata koje su postigli na državnim natjecanjima u znanju iz sljedećih nastavnih predmeta:

- Opća i jezična gimnazija: Hrvatski jezik, Matematika, Prvi strani jezik, Povijest, Geografija, Biologija

- Prirodoslovno-matematička gimnazija: Hrvatski jezik, Matematika, Prvi strani jezik, Fizika, Kemija, Natjecanje iz područja informatike - računalstva (Infokup)

- Prirodoslovna gimnazija: Hrvatski jezik, Matematika, Prvi strani jezik, Kemija, Biologija, Fizika

Kandidatima se vrednuju i rezultati koje su postigli u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja na natjecanjima školskih sportskih društava. Pravo na dodatne bodove ostvaruju na temelju službene evidencije o rezultatima održanih natjecanja školskih sportskih društava koju vodi Hrvatski školski sportski savez (HŠSS).

Rezultati svih natjecanja bit će uneseni izravno u Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) na temelju postojećih podataka u sustavu e-Matice i kandidati ih ne trebaju dodatno dokazivati.

B) Poseban element vrednovanja čini uspjeh kandidata koji su ostvarili u otežanim uvjetima obrazovanja.

Kandidat ostvaruje pravo na poseban element vrednovanja ako:

– ima zdravstvene teškoće;

– živi u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima.

Ove bodove u sustav unose isključivo ovlaštene osobe u osnovnim školama te njihovu detaljnu razradu i postupak ostvarivanja prava možete pronaći u publikacijama na stranici srednje.e-upisi.hr

Minimalan bodovni prag:

Minumalan bodovni prag za sve smjerove je 70 bodova.

Informacije vezane za smjer Opća gimnazija uz skupinu predmeta na engleskom jeziku

Ovaj smjer slijedi program opće gimnazije, ali dio predmeta izvodi se na engleskom jeziku. Predmeti koje učenici slušaju na engleskom jeziku su: povijest, geografija, biologija, kemija, latinski jezik, logika i filozofija. Po potrebi se broj predmeta na engleskom jeziku može povećati.

Svi učenici koji žele upisati navedeni smjer moraju pristupiti testu predznanja engleskog jezika te će osvojeni bodovi biti dodani na ukupan zbroj bodova koje će učenici postići temeljem uspjeha u osnovnoj školi i prava na dodatne bodove. Ispit predznanja održat će se 29. lipnja 2022. u 9.00 sati. Ispit će biti pisani te će trajati 90 minuta, a provjera je eliminacijska (učenici na njoj ne osvajaju dodatne bodove, već moraju zadovoljiti prag).

Ogledni primjerak testa predznanja možete vidjeti ovdje.

Važni datumi i informacije vezane za postupak upisa:

  • 25. lipnja 2022. do 7. srpnja 2022. – prijave obrazovnih programa
  • 28. lipnja 2022. - završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere (samo za dvojezični smjer)
  • 29. lipnja 2022. u 9.00h – ispit predznanja jezika za dvojezični smjer (eliminacijska provjera)
  • 8. srpnja 2022. – krajnji rok za zaprimanje prijavnica (dostavljaju se u osnovne škole)
  • 9. srpnja 2022. – objava ljestvica konačnog poretka i isprintavanje upisnica
  • 11. srpnja 2022. – dostava upisnica u Gimnaziju Karlovac

 

UPISI

Učenici koji su stekli pravo upisa u Gimnaziju Karlovac mogu dostaviti upisnu dokumentaciju na dva načina:

A) Osobno donijeti dokumente (vidi niže) u ponedjeljak, 11. srpnja 2022. od 8 do 13 sati.

Upisnica mora biti potpisana, a može je dostaviti i druga osoba ako učenik ne može doći.

B) Dokumente (vidi niže) 11. srpnja 2022. dostaviti elektroničkom poštom upisnom koordinatoru na adresu snjezana.fistrovic@skole.hr

Upisnica mora biti isprintana, potpisana (oba potpisa) te skenirana/poslikana, a dodatna dokumentacija samo skenirana/poslikana. Molimo vas da vodite računa o kvaliteti skena/slike. Originale su učenici dužni dostaviti prvi dan nastave.

 

Za upis u prvi razred učenici trebaju dostaviti:

- Upisnicu koju će sami isprinati iz sustava upisi.hr (moći će se preuzeti iz sustava NISpuSŠ nakon što rezultati upisa postanu službeni). Upisnicu moraju supotpisati učenik i roditelj.

Također, potrebno je rukom popuniti podatke koje sustav neće povući (adresa stanovanja, zanimanje roditelja....).

- dokumentaciju na temelju koje su dobili dodatne bodove (zdravstvene teskoće, socijalni status, invaliditet…) tj. onu dokumentaciju koju su razrednici u osnovnim školama ručno unosili u sustav. Ovo se ne odnosi na bodove/direktan upis koje je sustav sam povukao (npr. državna natjecanja ili natjecanja u sportu).

Nije potrebno nositi svjedodžbe, domovnicu ili rodni list. Za upis također nije potrebna potvrda liječnika školske medicine o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija.

Ako kandidat zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti u propisanim rokovima dostaviti potpisanu upisnicu za upis u I. razred, može je dostaviti i druga osoba.

Informacije o stranim jezicima

Opća i jezična gimnazija

Prvi strani jezik je engleski jezik, a drugi strani jezik je njemački jezik. Učenici samostalno biraju žele li njemački jezik učiti kao nastavljači ili početnici.

Prirodoslovno-matematička gimnazija

Prvi strani jezik je engleski jezik. Učenici prirodoslovno-matematičkog smjera (model B) nemaju drugi strani jezik, ali njemački jezik bit će ponuđen kao fakultativni predmet (koji učenici biraju samo ako žele, a grupa će se formirati ako bude dovoljno zainteresiranih).

Prirodoslovna gimnazija

Prvi strani jezik je engleski jezik. Učenici prirodoslovnog smjera njemački jezik uče kao izborni predmet (učenici će moći izabrati između početnog ili naprednog njemačkog jezika).

Napomena:

Kandidat koji u osnovnoj školi nije učio određeni strani jezik može prilikom prijave programa obrazovanja odabrati učenje toga stranog jezika kao prvoga stranog jezika uz uvjet da položi provjeru znanja toga jezika. Provjera će se održati istovremeno s testiranjem za dvojezični smjer 29. lipnja 2022. u 9.00 (uz prethodni pisani zahtjev).

Informacije o izbornim predmetima u prvom razredu

Opća, jezična i prirodoslovno-matematička gimnazija

Učenici biraju jedan od ponuđena dva izborna predmeta: etika ili vjeronauk (katolički ili islamski)

Prirodoslovna gimnazija

Učenici biraju dva izborna predmeta od ponuđenih četiri:

       a) etika ili vjeronauk (katolički ili islamski)

       b) njemački jezik početni ili njemački jezik napredni

Razinu njemačkoj jezika (početni ili napredni) učenici izabiru sami.

Informacije o fakultativnim predmetima

Fakultativni predmeti nisu obavezni i učenici ih mogu odabrati, ako žele, u rujnu. Fakultativni predmeti koji se nude su: francuski jezik, njemački jezik – nastava za njemačku jezičnu diplomu (DSD), španjolski jezik, talijanski jezik i nacrtna geometrija.

Za učenike prirodoslovno-matematičkog smjera bit će omogućeno pohađanje njemačkog jezika u okviru fakultativne nastave (ako se formira grupa). Sve informacije o fakultativnim predmetima zainteresirani učenici će dobiti nakon početka nastave.

Više o upisima možete pročitati na srednje.e-upisi.hr

Svim budućim učenicima želimo dobrodošlicu u Gimnaziju Karlovac.

Upisna koordinatorica

Snježana Fištrović

snjezana.fistrovic@skole.hr

 

Tekst natječaja za upis učenika u prvi razred srednje škole pogledajte ovdje.

 

Za jesenski rok ostala su 4 mjesta u smjeru Opća gimnazija uz skupinu predmeta na engleskom jeziku.

Zainteresirani učenici moraju se prijaviti putem aplikacije za upise te pristupiti provjeri engleskoga jezika koja će se održati 23. kolovoza 2022. u 9 sati. Pristupanje se mora najaviti najkasnije dan ranije upisnoj koordinatorici na mail snjezana.fistrovic@skole.hr