Nikola Tesla
Rođen:
10. srpnja 1856.
Preminuo:
7. siječnja 1943.

Djetinjstvo

Nikola Tesla rođen je 10. srpnja 1856. godine. Bio je četvrto od petero djece Milutina i Georgine zvane Đuka, rođene Mandić. Prvo troje djece Milka, Dane i Angelina rođeno je u Senju, a Nikola i Marica u Smiljanu nedaleko Gospića.

Rodna kuća Nikole Tesle u Smiljanu pored pravoslavne crkve
Teslina rodna kuća danas

Otac Milutin bio je pravoslavni svećenik iako je prvo krenuo u vojnu službu. Za njega je sam Tesla rekao da je bio pravi životni filozof, pjesnik i pisac. Znao je recitirati tekstove na nekoliko jezika, čitao je klasike, pisao rečenice pune dosjetki i satire. Često je Nikoli zadavao korisne zadatke radi razvijanja pamćenja i kritičkog mišljenja (npr. računanje napamet). Otac je imao i vrlo bogatu knjižnicu (navodno je posjedovao enciklopediju francuskih enciklopedista Diderota i D'Alemberta).

Teslina se majka djevojački prezivala Mandić i bila je iz Gračaca. Po majci je iz poznate ličke obitelji Budisavljević. Za nju neki tvrde da je bila nepismena, a sam Tesla kaže da je bila prvorazredni izumitelj raznih potrepština za domaćinstvo. Sijala je sjemenje, uzgajala biljke i prela te šivala za cijelu obitelji.

Brat Dane umro je u dobi od dvanaest godina. Tesla je često govorio da je brata smatrao uzorom i da je bio puno sposobniji od njega. Nikada nije prežalio njegovu preranu smrt.

Školovanje u Rakovcu

Nakon tri razreda Niže realke u Gospiću Tesla je nastavio školovanje u Kraljevskoj velikoj realki u Rakovcu. Rakovac je tada bio selo južno od tvrđave Karlovac, na lijevoj obali Korane. U vrijeme školovanja u Rakovcu Tesla je stanovao kod svoje tete Stanke udane Branković.

Na Rakovcu je školske godine 1851./52. osnovana „mala“ dvorazredna Realka vezana s osnovnom školom. Godine 1863. Realka u Rakovcu dobila je treći razred i tako postala „Kraljevska velika realka“. Do školske godine 1865./66. dobiva šesti razred, a 1871. otvoren je i sedmi razred. Na Realki je 1871./72. održan prvi ispit zrelosti pa otada njeni polaznici više ne moraju polagati prijemni ispit na višim tehničkim školama.

U Kraljevskoj velikoj realki još uvijek su na snazi zakoni Krajine pa je nastavni jezik njemački kao i u ostalim krajiškim školama. Jedino su od 1860. vjeronauk i povijest predavani na hrvatskom jeziku.

Neki od izvanrednih profesora koji su predavali u vrijeme Teslina školovanja

Nikola Tesla za vrijeme školovanja u Rakovcu
 • Šišman pl. Šoštarić Letovanički – gospodarstvo i prirodopis
 • Martin Sekulić – profesor strojarstva i aritmetike, čuvar fizikalnog kabineta
 • Dr. Petar Tomić – profesor zemljopisa i povijesti
 • Franjo Valla – dugogodišnji profesor, pisac i prevodilac mnogih povijesnih djela iz vremena Francuske revolucije
 • Augustin Löffler – profesor matematike i fizike i predavač gimnastike, osnovao "gombalište".

Nikola Tesla upisao je Kraljevsku veliku realku 1870.godine. Školske godine 1870./71. pohađa četvrti razred i ima četrnaest godina. Sljedeće godine ide u šesti razred, a 1872./73. u sedmi razred. Tesla je iz četvrtoga prešao u šesti razred jer je škola dobila sedmi razred pa je između tri niža i tri viša ubačen jedan razred.

Od sačuvanih dokumenata Zapisnik broj 10. sa sjednice nastavničkog zbora održane 11. veljače 1873. sadrži imena pohvaljenih i ukorenih učenika pojedinih razreda. Nikola Tesla pohvaljen je iz povijesti, a ukoren zbog loše ocjene iz matematike. Ocjena je do kraja godine bila ispravljena, a vjerojatno je bila posljedica duže bolesti. U završnoj svjedodžbi iz matematike ima odličnu ocjenu.

Zapisnik br. 10 sa sjednice nastavničkog zbora održane 11. veljače 1873.
U 7. razredu treba pohvaliti:
 • Medić Mojs. – kemija, povijest, francuski i vjeronauk
 • Schier Karl – povijest, vjeronauk
 • Bartaković Jul – vjeronauk
 • Tesla – povijest
U 7. razredu treba ukoriti:
 • Amšel Đuro – matematika
 • König Gjula – povijest, francuski, vjeronauk
 • Tesla – matematika

Maturirao je 24. srpnja 1873. U svjedodžbi ispita zrelosti Nikola Tesla zabilježen je pod rednim brojem 7 i pogrešno je kao datum rođenja naveden 2. studeni 1856. godine.

 • ISPITANIKOVO IME: Nikola Tesla
 • VJERA: grčke nesjedinjene
 • RODNO MJESTO: Smiljan u Vojnoj krajini
 • DOMOVINA Hrvatska
 • STAROST: rodj. 2.novembra 1856. god.
 • ZANIMANJE RODITELJA: Sin grčkonesjedinjenog protojereja Milutina Tesle
 • STUDIJ GIMNAZIJE: Učio nižu gimnaziju u Gospiću, a višu svršio u Karlovcu

Zapisnik o maturalnom ispitu održanom u C. K. Velikoj Realki u Rakovcu na kraju školske godine 1872./1873.

Predmeti Ocjene
Moralno vladanje pohvalno
Vjeronauk pohvalno
Materinji jezik (Hrvatski) zadovoljava
Drugi živi jezik (Njemački) odličan
Geografija i povijest odličan
Matematika odličan
Nacrtna geometrija zadovoljava
Prirodopis pohvalno
Fizika pohvalno
Kemija pohvalno
Prostoručno risanje dovoljno
Zrelost za tehničku školu zreo
Potpisi ispitne komisije:

Živko Vukasović, zemaljski inspektor srednjih škola
Šoštarić, Franjo Kreminger, zapisničar, Sekulić, A. Hoeffler, N. Gr. Živković, Petar Tomić, G. Fridrih, Jagunić, M. Brašnić, Joh. Jamnicki

Zanimljivosti iz Teslina života u Rakovcu dva slučaja kada se gotovo utopio na Korani

Jednom je zaronio ispod pontonskog mosta i kada nije mogao izroniti a ponestajalo mu je zraka, sjetio se da mora biti zraka između vode i dasaka mosta pa se tako spasio. Drugi put nabujala rijeka gotovo ga je odnijela preko brane, a spasio se tako što se sjetio dijagrama hidrauličnog tlaka (tlak tekućine u pokretu srazmjeran je prostoru na koji djeluje) i okrenuo se na stranu te uspio doplivati do obale obale.

Nakon mature Nikola Tesla obolio je od kolere i nekoliko mjeseci bio prikovan za krevet. Nakon ozdravljenja otac ga je poslao ujaku Tomi Mandiću u Tomingaj gdje je uživao u prirodi i u potpunosti se oporavio. Dvije godine nakon mature upisao se na Visoku tehničku školu u Grazu koju je pohađao kao stipendist komande Vojne krajine.

Natalija Jadrić, prof.
Tanja Mihaljević, prof.