UVODNI GOVOR

Uoči 250. obljetnice Gimnazije Karlovac...

Gimnazija Karlovac ima prošlost zabilježenu i u bezbrojnim pričama njezinih učenika, nastavnika i roditelja. Zajedničko je svim pripovjedačima da je upravo u njihovo vrijeme Gimnazija Karlovac bila najbolja i najzahtjevnija, a najljepše da su im riječi pune ljubavi i osjećaja pripadnosti.
Škola koju smo pohađali ili još uvijek pohađamo, u kojoj smo radili ili još uvijek radimo, u koju smo išli ili još uvijek idemo informirati se o uspjehu naše djece ostaje i jest trajna poveznica, tema razgovora i sjećanja na prijateljstva, ljubavi, razočaranja i velike životne odluke.
Riječ obrazovanje povezana je s riječju obraz, a obraz je ono što nas određuje, po čemu se razlikujemo, što pokazujemo svijetu i po čemu želimo da nas poznaju. U Gimnaziji su obrazovane generacije učenika koje su svoj obraz ponijele u svijet. Ipak, riječ obraz ponajprije označava vrijednosti koje njegujemo i zapisujemo u ljudsko srce, a ne one koje učimo i zapisujemo u ljudski um. Veličina je naše škole upravo u nastojanju da se odgoj i obrazovanje stope u obrazima učenika kako bi ponosno i vedro išli svojim gradom, domovinom, svijetom.
Prošlost Gimnazije Karlovac neodvojiva je od prošlosti grada Karlovca. Ako je grad tijelo, Gimnazija je njegova duša. Karlovac je šesterokraka zvijezda, a Gimnazija kao da je jedan od njegovih krakova; krakova punine, privrženosti i pogleda prema naprijed.
Povodom 250. obljetnice gimnazijskog obrazovanja u Karlovcu ovom mrežnom stranicom nastojali smo pokazati naš obraz – našu prošlost, sadašnjost i ohrabriti se za budućnost.

Dobro došli u svijet karlovačkih gimnazijalaca!

U Karlovcu u travnju 2016. godine o dvjestopedestoj obljetnici gimnazijskog obrazovanja u Karlovcu.

snjezana 
ravnateljica Gimnazije Karlovac
Snježana Štranjgar, prof.

NASTAVNICI

 • Daniela Basar Starešina
  magistra fizike i informatike
 • Ivana Bartolac
  mag. edukacije hrvatskog i engleskog jezika
 • Gordan Begler
  prof. geografije
 • Petra Bjelajac
  mag. edukacije hrvatskoga jezika i književnosti
 • Maja Bolić
  mag. edukacije njemačkoga jezika i književnosti
 • Mirjana Bošnjak
  prof. njemačkoga jezika i komparativne književnosti, voditeljica Školskoga stručnog vijeća profesora njemačkoga jezika
 • Ante Brozović
  prof. psihologije, satničar
 • Tanja Brozović Novosel
  prof. hrvatskoga jezika i književnosti
 • Anka Cigić
  prof. mentor njemačkoga jezika i književnosti
 • Nika Čunović
  mag. educ. hrvatskog jezika i književnosti
 • Jelena Despot
  prof. savjetnik engleskoga i ruskoga jezika i književnosti, voditeljica Školskoga stručnog vijeća prof. eng. jezika
 • Edita Erdeljac
  prof. mentor fizike i kemije
 • Snježana Fištrović
  prof. njemačkoga jezika i književnosti i prof. pedagogije
 • Petra Foršek
  magistra bibliotekarstva i magistra edukacije španjolskoga jezika i književnosti 
 • Sanda Furjanić
  prof. hrvatskoga jezika i književnosti, dipl. knjižničar, školska knjižničarka
 • Vera Glazer
  mr. sc. prof. mentor matematike
 • Antun Goldašić
  prof. matematike i fizike
 • Vesna Gosta
  prof. biologije
 • Anita Grabovac
  prof. mentor biologije i kemije
 • Ognjen Gravora
  prof. povijesti
 • Vlasta Hrvat
  dipl. pedagog, školska pedagoginja
 • Ivana Huljev
  mr. sc. prof. mentor biologije i kemije
 • Natalija Jadrić
  prof. savjetnik geografije i povijesti, voditeljica ŽSV-a profesora povijesti
 • Bojana Jovetić
  mag. edukacije matematike i informatike
 • Sandra Jurić
  prof. fonetike i hrvatskoga jezika i književnosti, voditeljica Školskoga stručnog vijeća profesora hrv. jezika, zamjenik ispitne kordinatorice
 • Branka Knežević
  prof. tjelesne i zdravstvene kulture, voditeljica Školskoga stručnog vijeća profesora tjelesne kulture
 • Marina Kubura
  prof. likovnoga odgoja i likovne umjetnosti
 • Margareta Kulaš
  prof. mentor geografije
 • Marija Lukežić Štedul
  mag. kineziologije
 • Marina Ljubenko
  prof. matematike i informatike, voditeljica Školskoga stručnog vijeća profesora matematike i informatike
 • Davor Malović
  dipl. inženjer matematike
 • Ankica Medved Paulić
  prof. psihologije i dipl. psiholog, školska psihologinja
 • Tanja Mihaljević
  prof. mentor fizike i kemije
 • Maša Mikšić
  dipl.ing. fizike, prof. fizike, voditeljica ŽSV-a učitelja i nastavnika fizike
 • Antun Milinković
  prof. biologije i kemije
 • Vesna Moravek-Vuković
  prof. glazbene umjetnosti
 • Zrinka Nekić
  prof. mentor ruskoga jezika i književnosti i latinskoga jezika i rimske književnosti
 • Nataša Pavlović
  prof. povijesti umjetnosti i francuskoga jezika i književnosti
 • Igor Petrović
  prof. fizike i tehnike s informatikom
 • Denis Plavetić
  prof. savjetnik engleskoga jezika i književnosti i povijesti, voditelj ŽSV-a profesora engleskoga jezika
 • Dalia Popović
  prof. grčkoga jezika i književnosti i latinskoga jezika i rimske književnosti
 • Martina Pudina
  prof. mentor engleskoga jezika i književnosti i poljskoga jezika i književnosti, ispitna kordinatorica za državnu maturu
 • Monika Puhalo 
  prof. španjolskoga jezika
 • Mojca Rapo
  prof. filozofije i ruskoga jezika i književnosti, voditeljica Školskoga stručnog vijeća prof. filozofije, logike, psihologije, sociologije, politike, etike, vjeronauka
 • Marijana Smokrović
  prof. povijesti i dipl. povjesničar
 • Snježana Srdić
  prof. hrvatskoga jezika i književnosti
 • Almir Šabić
  vjeroučitelj islamskog vjeronauka
 • Vlatka Šavor
  prof. povijesti i geografije, voditeljica Školskoga stručnog vijeća profesora geografije i povijesti
 • Tomislav Šegina
  mag. relogiozne pedagogije i katehetike
 • Lea Šipka
  magistra psihologije, školska psihologinja
 • Franjo Škrtić 
  prof. tjelesne i zdravstvene kulture
 • Vanessa Špehar
  magistra matematike
 • Zoran Štefanac
  mag. savjetnik glazbene pedagogije
 • Snježana Štranjgar
  prof. savjetnik povijesti i geografije, ravnateljica
 • Zrinka Tomašković
  prof. matematike
 • Željka Udiljak
  prof. engleskoga jezika i književnosti i talijanskoga jezika i književnosti
 • Anamaria Uzelac
  mag. edukacije njemačkog i hrvatskog jezika
 • Josipa Uzelac Goršić
  prof. njemačkoga jezika i dipl. lingvist
 • Martina Vičić Crnković
  prof. savjetnik hrvatskoga jezika i književnosti, voditeljica ŽSV-a profesora hrvatskoga jezika
 • Ivanka Vuglešić
  prof. hrvatskoga jezika i književnosti
 • Anamarija Žalac
  mag. edukacije matematike i informatike
 • Karmela Žibrat
  prof. sociologije, etike, politike i gospodarstva, voditeljica ŽSV-a profesora sociologije, politike i gospodarstva
 • Jasminka Žiža
  prof. savjetnik kemije i biologije, voditeljica Školskoga stručnog vijeća profesora kemije i biologije
 • Anamarija Župčić
  školski psiholog

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA

 • Branka Bežan
  upr. pravnik, tajnica škole
 • Tihana Cvitešić
  struč. spec. oec., voditeljica računovodstva
 • Jelena Laić
  administrativna referentica
 • Mateja Šalić
  univ. bacc. oec., administrativna referentica

POMOĆNO–TEHNIČKA SLUŽBA

 • Jela Gojak
  čistačica
 • Marica Sviličić
  čistačica
 • Višnja Tomašić
  čistačica
 • Ivanka Potnar
  čistačica
 • Ilija Špoljarić
  domar

ŠKOLSKI ODBOR

 • Gordan Begler,
  predsjednik Školskoga odbora
 • Nataša Horvat
  članica, predstavnik Osnivača
 • Draženka Sila Ljubenko
  članica, predstavnik Osnivača
 • Marijana Tomičić
  članica, predstavnica Osnivača
 • Jelena Despot,
  članica, predstavnica Skupa radnika Gimnazije Karlovac
 • Snježana Srdić,
  članica, predstavnica Nastavničkog vijeća
 • Renata Kučan,
  članica, predstavnica Vijeća roditelja

Gimnazijski smjerovi

 • Opća gimnazija
 • Prirodoslovno matematička gimnazija
 • Jezična gimnazija
Godišnji program gimnazijiskih smjerova
GIMNAZIJAOPĆAJEZIČNAPRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKA
NASTAVNI PREDMET 1.
raz
2.
raz
3.
raz
4.
raz
1.
raz
2.
raz
3.
raz
4.
raz
1.
raz
2.
raz
3.
raz
4.
raz
Hrvatski 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
I. strani jezik 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3
II. strani jezik 2 2 2 2 4 3 3 3 2 2 2 2
Latinski jezik 2 2 - - 2 2 - - 2 2 - -
Glazbena umj. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - -
Likovna umj. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - -
Psihologija - 1 1 - - - 2 - - - 1 -
Logika - - 1 - - - 1 - - - 1 -
Filozofija - - - 2 - - - 2 - - - 2
Sociologija - - 2 - - - 2 - - - 1 -
Povijest 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Geografija 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 -
Matematika 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5
Fizika 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Kemija 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Biologija 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Informatika 2 - - - - 2 - - 2 2 2 2
Politika i gospodarstvo - - - 1 - - - 1 - - - 1
TZK 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Vjeronauk/Etika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Izborna nastava - 1 1 1 - - - - - - - -
UKUPNO 32 32 32 32 32 33 33 32 33 33 33 33

Izborna nastava: Filmska umjetnost, Informatika, Latinski jezik, Politička geografija, Psihologija, Engleski jezik s poslovnim dopisivanjem, Povijest, Fizika, Zbor.

Fakultativna nastava: Francuski jezik, Španjolski jezik, Talijanski jezik, DSD nastava za njemačku jezičnu diplomu, Nacrtna geometrija.

Dopunska i dodatna nastava: Matematika, Informatika, Eksperimentalna fizika, Eksperimentalna kemija, Eksperimentalna biologija.

Izvannastavne aktivnosti: Studio 8, Školski sportski klub, Arboretum, Debatni klub, Gimnazijski plesni ritam, Novinarsko i literarno izražavanje, Dramska skupina, Likovne crtice, Videodružina, Zbor „Ad libitum“, Psihologija kreativnosti, GLOBE, Foto sekccija.

Stvaramo trudom, mladošću, umom i dušom, težimo uvijek višem i boljem.

“U iste rijeke stupamo i ne stupamo, jesmo i nijesmo” Heraklit
”Savršenstvo duše ispravlja slabost tijela, ali jakost tijela bez razuma ne čini dušu ništa boljom“ Demokrit
Gimnazija Karlovac
”Mnoge mnogoznalice nemaju pameti” Demokrit