1766.

Nema podataka o školskoj knjižnici. Redovnici franjevci i pijaristi služili su se knjigama na njemačkom i latinskom jeziku pa pretpostavljamo da je uz prve učionice bio povezan i početak prve školske knjižnice.

1783.

Redovnici franjevci drže samo jedan razred.

1792.

Gimnazijska nastava održava se u šest razreda. Uči se mađarski jezik (zaključak Sabora u Požunu 1791.) - Školske knjige na mađarskom jeziku.

1809. 1813.

U škole je uvedeno učenje francuskog i talijanskog jezika (francuska vlast u Karlovcu). Te su se promjene, pretpostavljamo, odrazile i na sadržaj knjiga u školskoj knjižnici.

1852.

Prema inspekcijskom nalazu iz te godine gimnazija nije imala uvjeta da postane osmorazredna zbog mnogih nedostataka. Jedan od njih je slaba opremljenost knjižnice.

1853.

Od 1853. Magistrat grada Karlovca odobrava novac za nabavku knjiga.Ravnatelj o. Emanuel Podvinski načinio popis inventara. Gimnazija tada ima šest prostorija. U jednoj je kancelarija u kojoj je bila smještena i školska knjižnica. Knjige su smještene u dva ormara sa staklenim vratima.

1856.

Fond čini 291 djelo u 590 svezaka. Knjige su većinom na njemačkom i latinskom jeziku.

1865.

Knjižnica ima fond od 1543 knjige. Poslove knjižničara obavljaju ravnatelji: J.Kostić do 1869., pa Ignjat Bartulić od 1869. do 1874. godine. Knjižnica se dijeli na profesorsku i učeničku.

1882.

Knjige se nabavljaju od prinosa učenika koji uplaćuju zajedno s upisninom, “primarinom”. Školska izvješća donose podatke o popunjavanju knjižnog fonda.

1884.

Dana 1. ožujka preseljena iz samostana i stara gimnazijska knjižnica (1443 djela učiteljske i 441 svezak i 199 svešćića učeničke knjižnice).

1921.

Od 1921. do 1938. poslove knjižničara učeničke knjižnice obavlja profesor Ivan Brajdić, a učiteljske najprije profesor Milan Radeka, pa Josip Nikšić, Rudolf Horvatić i Ivan del Toso. U tim godinama fond iznosi oko 3000 knjiga.

1947. 1975.

U razdoblju 1947.- 1975. knjižnica je smještena u zapadnom krilu gimnazijske zgrade u dvije spojene prostorije uz kancelarije tajništva. Od 1960. do 1975. knjižnicu vodi Ivan Podner, prof.

1961.

Izvršen pregled knjižnog fonda. Napravljen popis knjiga iz prve pol. 18. do kraja 19. stoljeća. To su udžbenici, rječnici, enciklopedije, atlasi, putopisi, beletristika - ukupno 4481 knjiga. Sve knjige predane su na čuvanje Gradskoj knjižnici «Ivan Goran Kovačić» u Karlovcu.

1975.

Knjižnica preseljena u sjeveroistočno krilo zgrade u dvije odvojene prostorije ukupne površine 70 m2, gdje se nalazi i danas. Spajanjem I. i II. gimnazije spojene su i knjižnice. Šk. god. 1975./76. knjižnica ima oko 25.000 knjiga. Poslove knjižničara obavlja Ivica Mihelić, prof. i sve do 1995. Ljiljana Murko, prof.

1995.

Od 1995. do 1997. knjižnicu vodi Snježana Srdić, prof.

1997.

Od 1997. do 2007. poslove školskog knjižničara obavlja Ljiljana Kruhek, prof. Radi na uređivanju staroga knjižnoga fonda. Dio knjiga darovan je knjižnicama koje su za njih pokazale interes.

2000.

Preostali fond je presložen, prostor građevinski obnovljen, knjižnica dobiva računalo. Manja prostorija služi kao profesorska čitaonica.

2008.

Na mjesto školskog knjižičara dolazi Sanda Furjanić, prof. Knjižnica dobiva novi namještaj, uređen je čitaonički dio za učenike (osamnaest čitaoničkih mjesta i dva računala).

2011.

Započinje proces digitalizacije gimnazijske stare građe.

2014. 2015.

Nastavak digitalizacije, Ministarstvo kulture pokrovitelj projekta Digitalizacije gimnazijske građe iz 19. st.