„Svi rakovački maturanti od 1882. do 2016.“ Knjiga „Svi rakovački maturanati“ autora Nikole Perića nakon dvadesetak godina dočekala je svoje drugo izdanje koje je pripremljeno u Gimnaziji povodom 250. obljetnice gimnazijskoga obrazovanja u Karlovcu, a objavljeno u suradnji s Gradskom knjižnicom „Ivan Goran Kovačić“. Prvim je izdanjem autor Nikola Perić obuhvatio više od 9 000 imena maturanata od 1882. godine, oko 600 imena profesora i 150 zanimljivosti iz gimnazijskoga života. U drugome izdanju knjige popis maturanata dopunjen je imenima još gotovo 4 000 maturanata koji su maturirali od 1996. do 2016. godine, sastavljen je abecedni popis profesora koji sadrži gotovo 800 imena, a indeks prezimena maturanata prerađen je i dopunjen. Sadržaj prvoga izdanja uspoređen je s podatcima iz dostupnih imenika, školskih izvješća i matičnih knjiga pohranjenih u Državnom arhivu u Karlovcu radi provjere i ispravljanja uočenih pogrešaka. U uvodnom dijelu knjige nalazi se kratka povijest gimnazijskoga obrazovanja u Karlovcu, a kratke priče i zanimljivosti iz prošlosti gimnazijskoga života u drugome su izdanju prerađene ili povezane u tematske cjeline, dopunjene ili povezane sa sadašnjošću.

U nastanku ove knjige, uz povijesne izvore i arhivsku građu, dragocjena su bila sjećanja i sugestije bivših gimnazijalaca i njihovih profesora. Knjiga se može nabaviti u tajništvu Gimnazije po cijeni od 60 kuna.

 

naslovnica