PEDAGOG I PSIHOLOG
+385 (47) 655 996
RAČUNOVODSTVO
+385 (47) 654 131
RAVNATELJ
+385 (47) 654 132
TAJNIŠTVO
+385 (47) 654 130
ADRESA
Rakovac 4, 47000 Karlovac
OIB 28921801124
Radno vrijeme sa strankama
svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.