• Opća gimnazija
  • Prirodoslovno matematička gimnazija
  • Jezična gimnazija
  • Prirodoslovna gimnazija

GIMNAZIJA

OPĆA

JEZIČNA

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKA

PRIRODOSLOVNA

NASTAVNI PREDMET

1.
raz

2.
raz

3.
raz

4.
raz

1.
raz

2.
raz

3.
raz

4.
raz

1.
raz

2.
raz

3.
raz

4.
raz

1.
raz

2.
raz

3.
raz

4.
raz

Hrvatski

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

I. strani jezik

3

3

3

3

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

II. strani jezik

2

2

2

2

4

3

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

Latinski jezik

2

2

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

Francuski jezik

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Glazbena umj.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

2

Likovna umj.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

2

-

Psihologija

-

1

1

-

-

-

2

-

-

-

1

-

-

-

1

-

Logika

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

Filozofija

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

2

Sociologija

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

1

-

-

-

1

-

Povijest

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Geografija

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

-

2

2

2

-

Matematika

4

4

3

3

3

3

3

3

5

5

6

6

4

4

3

3

Fizika

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

2+1

2+1

2+1

2+1

Kemija

2

2

2

2

2

2

-

-

2

2

2

2

-

-

-

-

Kemija s vježbama

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2+2

2+2

2+2

2+2

Biologija

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2+1

2+1

2+1

2+1

Informatika

2

-

-

-

-

2

-

-

3

3

3

3

2

2

-

-

Politika i gospodarstvo

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

TZK

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Vjeronauk/Etika

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Geologija

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Izborna nastava

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

UKUPNO

32

32

32

32

32

33

33

32

33

33

33

33

34

34

34

34

 

Izborna nastava za Opću gimnaziju: Filmska umjetnost, Informatika, Latinski jezik, Politička geografija, Psihologija, Engleski jezik s poslovnim dopisivanjem, Povijest, Fizika, Zbor.

Izborna nastava za Prirodoslovnu gimnaziju: Njemački jezik (napredni/početni).

Fakultativna nastava: Francuski jezik, Španjolski jezik, Talijanski jezik, DSD nastava za njemačku jezičnu diplomu, Nacrtna geometrija.

Dopunska i dodatna nastava: Matematika, Informatika, Eksperimentalna fizika, Eksperimentalna kemija, Eksperimentalna biologija.

Izvannastavne aktivnosti: Studio 8, Školski sportski klub, Arboretum, Debatni klub, Gimnazijski plesni ritam, Novinarsko i literarno izražavanje, Dramska skupina, Likovne crtice, Videodružina, Zbor „Ad libitum“, Psihologija kreativnosti, GLOBE, Foto sekcija.