Arboretum uglavnom obiluje različitim drvenastim biljkama. Pored nekih biljaka posjetitelji prolaze bez većega zanimanja za upoznavanje njihove biologije. Druge biljke posjetitelje privlače svojim izgledom, bojom, oblikom listova, cvjetova, plodova ili drugim neobičnim osobinama.

Digitalizirani vodič kroz arboretum, uz osnovne službene podatke o biljkama (znanstveni naziv vrste i porodice, hrvatski naziv i područje rasprostranjenosti), zainteresiranim posjetiteljima može dati više informacija o svakoj vrsti i njenoj porodici.

Za bolje razumijevanje biologije pojedinih porodica i vrsta potrebno je poznavati osnovne pojmove iz morfologije, anatomije, histologije, sistematike i evolucije biljaka što je navedeno u prvom dijelu vodiča.

Drugi se dio sastoji od navedenih osnovnih značajki porodica prema evolucijskom slijedu od primitivnijih prema odvedenijim te od opisnih slikovnih prikaza svake vrste koja raste u arboretumu. Vodič je ujedno i registar vrsta s navedenim osnovnim inventarnim podacima.