Digitalizacija povijesne građe Gimnazije Karlovac

Projekt digitalizacije gimnazijske povijesne građe započeo je 2011. godine skeniranjem školskih izvješća objavljenih u 20. stoljeću. Izvješća iz 19. stoljeća digitalizirana su 2014. godine uz financijsku potporu Ministarstva kulture u okviru nacionalnoga projekta "Hrvatska kulturna baština". Projekt je nastavljen 2015. godine digitalizacijom dijela nastavnih pomagala prirodoslovne zbirke (84 zidne slike iz botanike i zoologije) koja je u veljači 2015. godine proglašena kulturnim dobrom Republike Hrvatske. U planu je digitalizacija učila fizikalnoga kabineta koja potječu iz vremena kada je školu pohađao Nikola Tesla.

Cilj je digitalizacije navedene građe, osim zaštite, popularizacije i dostupnosti široj javnosti, stvaranje digitalnoga gimnazijskog muzeja u kojemu će biti predstavljeni svi povijesni eksponati Gimnazije Karlovac. To je prilog obilježavanju 250. obljetnice Gimnazije Karlovac koja počinje u rujnu 2016. godine.

U ovom je projektu Gimnazija Karlovac, kao nositelj projekta, ostvarila suradnju s ustanovama koje su ustupile dio građe za digitalizaciju (Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić", Hrvatski školski muzej, Državni arhiv u Karlovcu i Gradski muzej Karlovac). U Hrvatskom školskom muzeju školska izvješća bibliografski su obrađena u monografiji Štefke Batinić (Batinić, Štefka. Zbirka školskih izvješća Hrvatskoga školskog muzeja. Zagreb: HŠM, 2007.) iz koje su preuzeti podatci o radovima gimnazijskih profesora objavljenim u izvješćima. Snimanje i obradu građe obavila je tvrtka Inkunabula d.o.o. prema standardu i uputi projekta "Hrvatska kulturna baština" (400 dpi, 24 bita dubine boja), a izradu sustava i web-sučelja Infinum d.o.o.