Zašto dvojezična nastava?

Postoji više razloga zašto bi trebalo razmotriti upis u ovaj program.

 1. Znanje engleskog jezika postalo je ključno za uspjeh u današnjem globalnom društvu. Mnoge tvrtke traže zaposlenike koji govore engleski jezik i koji su sposobni komunicirati s ljudima širom svijeta. Stječući znanje u različitim predmetima na engleskom jeziku, dvojezični program pruža jedinstvenu priliku upoznati se s engleskim jezikom na dubljoj razini.
 2. Stjecanje znanja iz više predmeta na engleskom jeziku omogućuje bolju pripremu za studiranje i karijeru. Velik broj sveučilišnih programa na svijetu i u Hrvatskoj na engleskom je jeziku. Ovaj program djeluje i na jačanje samopouzdanja, što može dati prednost u tržišnoj konkurenciji pri traženju posla ili prijavi na međunarodne studije.
 3. Stjecanje znanja na stranom jeziku potiče kognitivni razvoj, poboljšava pamćenje i sposobnost kritičkog razmišljanja te analitičkog zaključivanja. Sve ovo omogućuje razvoj vještina koje će biti od velike pomoći u budućnosti ne samo u akademskom smislu već i u svakodnevnom životu.
 4. Sudjelovanje u dvojezičnom programu unapređuje i same jezične sposobnosti. Učenje novih riječi, fraza i stručne terminologije na engleskom jeziku pomaže u boljem razumijevanju engleskog jezika, jačanju govornih i pisanih vještina u nastavi i svakodnevnoj komunikaciji s nastavnicima i kolegama.

Obogaćivanje komunikacijske jezične kompetencije svakodnevnom uporabom engleskog jezika u različitim predmetima, stjecanje znanja o kulturi zemalja engleskog govornog područja, poticanje međukulturne osviještenosti te izgradnja osobnih i socijalnih vještina samo su djelić onoga što dvojezična nastava na engleskom jeziku nudi. U nastavku teksta pokušat ćemo odgovoriti na nekoliko ključnih pitanja koja vas zasigurno zanimaju.

Što je dvojezična nastava?

Dvojezična nastava podrazumijeva izvođenje nastave pojedinog predmeta na engleskom jeziku u sklopu programa opće gimnazije. Učenici uče gradivo prema hrvatskom Kurikulumu, u istom opsegu i prema istim kriterijima kao i ostali učenici koji isti predmet slušaju na hrvatskom jeziku.

Program pojedinih predmeta odvija se na obama jezicima, engleskom i hrvatskom, od čega je izvedba na engleskom jeziku minimalno 50% nastave. Dva se jezična sustava ne isključuju, već nadopunjuju. U svakoj se fazi nastave koristi i materinski jezik kako bi se osiguralo potpuno razumijevanje specifičnog stručnog jezika i nastavnih sadržaja koji se trebaju usvojiti.

U programu opće gimnazije uz skupinu predmeta na stranom jeziku nastava na engleskom jeziku izvodi se u predmetima za koje Škola ima suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja. To su latinski jezik, kemija, biologija, povijest, geografija te logika u trećem razredu i filozofija u četvrtom razredu.

Nastavnici koriste udžbenike na hrvatskom jeziku. Prema njima za učenike pripremaju predloške na engleskom jeziku. Upotrebljavaju se i dodatni nastavni materijali na engleskom jeziku uz korištenje suvremenih metoda i oblika rada. Nastavne jedinice iz povijesti i geografije koje se odnose na Republiku Hrvatsku, u skladu s dogovorom, obrađuju se pretežno na hrvatskom jeziku.

Učenički se rad redovito prati i vrednuje prema dogovorenim kriterijima i elementima ocjenjivanja. Učenicima je također dopušteno koristiti oba jezika u nastavnom procesu, a u kolikoj će mjeri i u kojim elementima to činiti, dogovaraju se s predmetnim profesorima. Strani se jezik u ovakvom obliku nastave koristi kao medij za potrebe struke i učenici ga nauče koristiti prirodno i sigurno.

Tko izvodi dvojezičnu nastavu?

Dvojezičnu nastavu izvode ili nastavnici dvopredmetnog studija anglistike ili nastavnici koji su položili ispit poznavanja engleskog jezika na C1 razini. Nastavnici se redovito stručno usavršavaju te na sastancima prate i analiziraju učenički uspjeh i koordiniraju rad. Nastavu izvode:

 1. Latinski jezik (1. i 2. razred) – Dalia Popović, prof. grčkog jezika i književnosti i latinskog jezika i rimske književnosti
 2. Povijest (1. – 4. razred) – Denis Plavetić, prof. savjetnik engleskog jezika i književnosti i povijesti
 3. Geografija (1. – 4. razred) – Tin Žaja, mag. geografije
 4. Kemija (1. – 4. razred) – dr. sc. Krešimir Baumann, profesor biologije i kemije
 5. Biologija (1. – 4. razred) – dr. sc. Krešimir Baumann, profesor biologije i kemije
 6. Logika (3. razred) - Matej Kobašlić, mag. edu. engleskog jezika i književnosti i filozofije
 7. Filozofija (4. razred) – Matej Kobašlić, mag. edu. engleskog jezika i književnosti i filozofije

Kako upisati dvojezični smjer?

Uvjet za upis u program opće gimnazije uz skupinu predmeta na stranom jeziku jest položena provjera predznanja iz engleskog jezika.

Provjera predznanja engleskog jezika provodi se pisano, a ispituje se predznanje iz dvaju područja, čitanja s razumijevanjem i uporabe jezika (vokabular i gramatika). Provjera predznanja engleskog jezika eliminacijski je ispit kojim se ne ostvaruju dodatni bodovi, a u Nacionalnom informacijskom sustavu prijava i upisa u srednje škole evidentira se je li kandidat uspješno položio provjeru. To znači da svi učenici koji žele upisati opći smjer uz skupinu predmeta na stranom jeziku ispit moraju položiti.

Ogledni test u kojem se mogu vidjeti tipovi zadataka koji bi se mogli naći u provjeri znanja možete pronaći ovdje.

Kada se održava provjera predznanja?

Na školskoj mrežnoj stranici bit će dostupni detalji o vremenu i mjestu pisanja provjere najmanje trideset dana prije održavanja pisane provjere. Detaljne podatke s datumima i terminima moći ćete pronaći u kartici Upisi.

Važno: kako bismo imali okvirne podatke o broju ispita koje treba pripremiti, molimo sve kandidate koji će pristupiti testiranju da se prijave putem sljedećeg obrasca. Obrazac je za internu upotrebu i bit će otvoren od 26. lipnja 2023. do 2. srpnja 2023.

https://forms.office.com/e/wcc7zTHeFq

Plaća li se školarina za ovaj smjer?

Ne. Upis u program opće gimnazije uz skupinu predmeta na engleskom jeziku besplatan je.

Što još nudi ovaj smjer?

Prvenstveno vam nudi rad u maloj skupini od četrnaest učenika gdje vam se nastavnici mogu individualno posvetiti, što umanjuje potrebu za instrukcijama.

U sklopu nastave planira se stručno putovanje u London od pet dana koje povezuje nastavu predmeta obuhvaćenih dvojezičnim programom.

Izlaganje jeziku na ovakav način znatno unapređuje korištenje jezičnih vještina te uvelike priprema učenike za polaganje međunarodnih ispita u poznavanju engleskog jezika.

Hoću li ja to moći?

Mnogi se brinu da će im engleski jezik dodatno otežati učenje. Baš naprotiv! Iskustvo pokazuje da engleski jezik često olakšava učenje jer djeluje kao premosnica između onog što volimo, npr. jezik, i onog što volimo malo manje, npr. kemija. Ne brinite se ako se ne znate odmah izraziti na engleskom jeziku jer će nastavnici imati razumijevanja i pomoći će vam da napredujete, ali i da postanete sigurniji u sebe. Ne dopustite strahu da vam bude prepreka, već se hrabro upustite u ovu izazovnu i uzbudljivu avanturu!