Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske 20. veljače 2015. godine proglasila je cjelokupnu zbirku nastavnih pomagala iz prirodoslovlja kulturnim dobrom Republike Hrvatske.

 

Prirodoslovna zbirka nastavnih pomagala

Pregled vrsta i broja eksponata po zbirkama

ZBIRKA PRIRODNI PREPARATI MODELI NASTAVNE SLIKE NA PAPIRU NASTAVNE SLIKE NA PLATNU KNJIGE ATLASI, UDŽBENICI NASTAVNE KUTIJE OSTALA NASTAVNA SREDSTVA UKUPNO
ALGOLOŠKA 79 - - 2 - - - 81
ANTROPOLOŠKA 4 18 2 9 - - - 33
BOTANIÈKA 18 11 122 12 32 2 - 197
GEOGRAFSKO-GOSPODARSKA - - 20 1 - - - 21
GEOLOŠKO-MINERALOŠKA 21 - - 4 1 - - 26
MALAKOLOŠKA 184 - - - - - - 184
MIKOLOŠKA 2 30 7 3 - - - 42
MIKROBIOLOŠKA 9 - - - - - 8 17
ZOOLOŠKA 316 41 83 95 9 - - 544
OPREMA - - - - - - 8 8
UÈILA IZ FIZIKE - - - - - - 36 36
UKUPNO 633 100 234 126 42 2 52 1189

ALGOLOŠKA ZBIRKA

Iako je po broju eksponata (81) mala zbirka, u njoj se nalaze najstariji primjerci (1856. g.), a većina ih osim obrazovno-povijesnih svojstava zadovoljava i kriterije za stručna svojstva (73).

algoloska
ANTROPOLOŠKA ZBIRKA

U nastavnim sadržajima biologije područje antropologije relativno se kasno uvodi u nastavu i stoga su eksponati za pručavanje anatomije i fiziologije čovjeka nastali na prijelazu 19. u 20. st. i sredinom 20. st. U zbirci su četiri ljudska preparata: cjeloviti kostur, lubanja, embrij i fetus, 18 modela, devet platnenih slika i dvije na papiru.

antropoloska
BOTANIČKA ZBIRKA

U izvješćima za pojedine školske godine u Kraljevskoj gimnaziji i Carskoj i kraljevskoj velikoj realki navedeni su podatci o broju primjeraka svake zbirke. Među njima po brojnosti primjeraka ističe se botanička zbirka koja je sadržavala i do 1000 herbarskih primjeraka s nekoliko stotina različitih vrsta biljaka. U današnjoj zbirci nema ni jednog primjerka iz tog razdoblja. Prevladavaju nastavne slike na tvrdom papiru (122), na platnu (12), modeli (11), 18 presjeka tehnički i gospodarski značajnih vrsta drveća, dvije nastavne kutije i 32 stručne knjige, priručnici i bilinari.

botanicka
GEOGRAFSKO-GOSPODARSKA ZBIRKA

U Velikoj realki gospodarstvo se predavalo kao zaseban predmet. Zemljopis je bio zastupljen u programu realke i gimnazije. Kako bi učenici što zornije doživjeli različita geografska područja, gradove, gospodarstvo, kulturu i način života raznih naroda, u nastavi su korištene mnogobrojne nastavne table koje su za tisak izrađivali umjetnici. Primjenom novih tehnologija nastavne slike su se sve manje koristile tako da je preostalo 20 sačuvanih primjeraka.

geografsko_gosp
GEOLOŠKO-MINERALOŠKA ZBIRKA

Carska i kraljevska velika realka u Rakovcu imala je bogatu zbirku stijena, ruda, minerala i fosila. Od ove zbirke preostalo je najmanje eksponata (14 uzoraka), sedam fosila i jedna knjiga. Nedavno je pronađeno nekoliko kutija, ruda, minerala i fosila koji će se naknadno obraditi.

geolosko mineraloska
MALAKOLOŠKA ZBIRKA

Prirodoslovnu zbirku posebno ističe kolekcija ljuštura mekušaca. Pojedine vrste zastupljene su i s nekoliko desetaka primjeraka. Od oko 300 primjeraka preostalo je 184 eksponata. Budući da nije sačuvan registar s popisom vrsta, potrebno je izvršiti determinaciju svih primjeraka ljuštura puževa, školjkaša i glavonožaca prema suvremenoj taksonomiji uz pomoć malakologa.

malakoloska malakoloska malakoloska
MIKOLOŠKA ZBIRKA

U nastavi prirodopisa i gospodarstva gljivarstvo je bilo vrlo zastupljeno što se može zaključiti po ostacima nekada bogate zbirke modela plodišta. Prema inventarnim brojevima pretpostavlja se da je zbirka sadržavala oko 200 modela plodišta gljiva mješinarki i stapčarki. Recentna zbirka sadrži 30 modela plodišta validiranih vrsta gljiva, pravo plodište gube, sklerocije ražove gljivice, jednu trodimenzionalnu sliku i devet nastavnih slika morfologije, građe i rasploda gljiva i lišajeva.

mikoloska
MIKROBIOLOŠKA ZBIRKA

U proučavanju bakterija, mikroskopskih algi, životinja, gljiva, histološke građe životinja, biljaka i čovjeka korišteni su mnogobrojni preparati spremljeni u devet prikladnih kutija. Ukupan broj mikroskopskih preparata smještenih u ovih devet kutija iznosi 470 primjeraka. Za njihovo promatranje koristili su se monokularni mikroskopi kupljeni od najboljih proizvođača optičkih pomagala. Ukupan broj starih modela mikroskopa iznosi osam primjeraka od 80-ih godina 19. st. do sredine 20. stoljeća.

mikrobioloska
ZOOLOŠKA ZBIRKA

Zoološka zbirka sadrži 545 eksponata obrazovno-povijesnog značaja. Svega šest eksponata ima i stručna svojstva jer su poznati lokaliteti i datumi njihova prikupljanja. Zbirku čine osteološki preparati, dermatološki preparati, mokri preparati, modeli, zidne nastavne slike na tvrdom papiru, tankom papiru i platnu, slikovni atlasi, stručne knjige i udžbenici. Za 350 (64 %) eksponata poznati su izdavači, tiskari, autori ili preparatori, a za 199 (36 %) eksponata nisu poznati podatci.

Ukupan broj konzerviranih životinjskih preprata iznosi 316 eksponata. U taksonomskom pogledu 260 eksponata (82 %) ima navedeno validno znanstveno ime, za 25 (8 %), utvrđena je pripadnost rodu, a za 31 primjerak (10 %) nije utvrđena pripadnost određenoj vrsti.

zooloska

ZBIRKA OPREME

Zbirka opreme obuhvaća sedam vitrina za odlaganje eksponata i jednu inventarnu knjigu iz 1932. godine.

 

ZBIRKA UČILA KABINETA ZA FIZIKU

U gimnazijskom kabinetu fizike nalazi se 36 predmeta koji su služili za pokuse iz područja optike, mehanike, akustike, termodinamike, elektrostatike i elektrdinamike. Većina predmeta izrađena je krajem 19. st. i u prvoj polovici 20. st. u tvornicama specijaliziranim za izradu laboratorijskih instrumenata. Najpoznatije su: „Lenoir&Forster“ osnovana 1850. g. u Beču, „Max Kohl“ osnovana 1876. g. u istočnonjemačkom gradu Kemnice, „Dr. Houdek&Hervt“ osnovana 1874. g. u Pragu.

Učila su izrađivana kao predmeti umjetničkog obrta i mala umjetnička djela za čiju su izvedbu upotrebljavani birani materijali: drvo s politurom, staklo, mjed, mramor, keramika i porculan.

Dio su inventara nabavljenog nakon spajanja Kraljevske velike realke na Rakovcu i Kraljevske gimnazije u Karlovcu u Kraljevsku veliku realnu gimnaziju na Rakovcu 1882. godine. Dopremani su s bogato opremljenim katalozima i uputama za upotrebu.

Rijetkost (do sada je poznato tek nekoliko sličnih zbirki u Hrvatskoj), izvornost i reprezentativnost, uz umjetničku komponentu, čine ovu zbirku izrazito vrijednom.

Antun Milinković, prof.
Tanja Mihaljević, prof. mentor