U ratnim uvjetima školska je zgrada korištena u vojne svrhe, a nastava nije održavana, već  su učenici polagali ispite na različitim lokacijama u gradu: u djevojačkoj školi, učiteljskoj školi, pa čak i u gradskom poglavarstvu. „Nastojanjem upravitelja te velikom susretljivosti i zauzimanjem gradonačelnika vele možnog g. Gustava Modrušana i predsjednika srp. prav. crkvene općine vele učenog g. Mane pl. Budisavljevića, kr. javnog bilježnika, kojim se uime mladeži i zavoda izriče ovim putem velika zahvala oko otvorenja škole, ustupljene su na uporabu realnoj gimnaziji neke prostorije u zgradi više djevojačke škole za prije podne, prostorije preparandije i dvije sobe u zgradi gradskog poglavarstva za cijeli dan.“ Školska je godina započela tek 3. studenog 1914.