Neposredno prije početka Prvoga svjetskog rata učenike se obučavalo pucanju vojničkom puškom, i to u suradnji s 26. domobranskom pukovnijom: „Za streljački odio prijavilo se početkom školske godine 1913./1914. oko 70 učenika ovoga zavoda, 23-ojica istupila su odmah u početku, a preostalih 47 učenika vježbalo je do pod kraj školske godine. Vježbe su obavljane za jesenjih mjeseci u vojarni kr. 26. domobranske pukovnije subotom poslije podne od 3 – 5 sati, a kasnije od 2 ½ do mraka. Za prošle vrlo stroge zime obustavljene su vježbe radi prosječno vrlo slabog odijela i obuće učenika. Ravnateljstvo izriče ovim najtopliju hvalu svim onima, koji su bilo kojim načinom potpomagali obuku učenika u pucanju. U prvom redu zahvaljujemo g. pukovniku Danijelu Kolaku, bez čije se susretljivosti ne bi uopće mladež ovoga zavoda mogla u pucnju obučavati.“