Način na koji su se nekada proslavljale obljetnice mature razlikuje se od današnjih običaja, o čemu svjedoči sljedeća bilješka: „Dne 21. prosinca 1910. sastali su se u Karlovcu maturanti, koji su god. 1885. položili ispit zrelosti u kr. velikoj gimnaziji u Rakovcu, te su ovdje proslavili 25. godišnjicu. U 9 sati prije podne prisustvovali su u kapeli kr. vel. real. gimnazije sv. misi i Tedeumu, što ih je služio služio prof. i kateheta g. dr. Zagoda. Ravnatelj zavoda g. Milan Žepić pozdravio je zatim jubilarce srdačnom dobrodošlicom, a proto g. Marko Šaula zahvalio mu se na pozdravu i osobito zahvalno istaknuo zasluge bivšeg razrednika g. Franje Kreme, sadašnjeg zem. škol. nadzornika, koji je osobno došao k proslavi, te se duboko ganut zahvalio na počasti. Nakon toga pregledali su jubilarci zavodske kabinete i i pošli s g. Kremom u pravoslavnu crkvu, gdje je g. Šaula obavio blagodarenje i molitvu za pokoj duša umrlih drugova i nastavnika. Konačno su se jubilarci sastali kod „grada Rijeke“ na banket, kod koga su izrečene srdačne zdravice. Svečari sjetili su se darom od 100 K siromašne mladeži ovoga zavoda, od koje je svote 8 K dano 4 siromašnih učenika, dok je ostatak od 92 K predan društvu za potporu ubogih učenika ovoga zavoda. Na plemenitom tom daru izriče se svečarima na ovom mjestu najsrdačnija hvala.„