Početkom 20. stoljeća učenici su plaćali školarinu, o čemu svjedoči sljedeća bilješka: „Školarina iznosi na polugodište 12 kruna, koju valja da svaki učenik, koji nije od plaćanja školarine oprošten, plati najkasnije koncem 3. mjeseca svakoga polugodišta. Od plaćanja školarine, izuzevši učenike I. razreda u I. polugodištu, može biti oprošten svaki siromašni učenik, ako uz barem dobro vladanje  imade iz najmanje 4 obligatna predmeta ocjenu iznad dovoljan. Učenici, koji žele postići taj oprost, imadu tečajem prvoga mjeseca u polugodištu ravnateljstvu predati molbenicu, upravljenu na visoku kr. zemaljsku vladu, odjel za bogoštovlje i nastavu, potkrepljenu školskom svjedodžbom zadnjega polugodišta i iskazom o siromaštvu, izdanim od političke oblasti i supotpisanim od župnoga ureda.“