Godine 1897. u školu je uveden mađarski jezik u 5. realnom razredu, ali „kao relativno-obligatan predmet (mjesto fr. jezika), ako se bar 5 učenika za taj jezik prijavi, inače da treba i te učenike pridržati na polazak francuskoga jezika.“