Stanovništvo je često pomagalo vrijedne i siromašne učenike Gimnazije, pa je tako i „Gosp. L. Reich, ovdješnji knjižar, poklonio je u školskoj godini 1895./1896. ravnateljstvu zavoda oveću zalihu papira, pera, držala i drugih pisaćih i risaćih pomagala, da ih među siromašne i valjane učenike ovoga zavoda porazdijeli.“ Ravnateljstvo mu je zahvalilo javnom zahvalnicom.