Nakon dvadesetak godina u našoj je školi u školskoj godini 2011./2012. ponovno pokrenut debatni klub. Ovu interesantnu aktivnost koja se temelji na logičkom zaključivanju, vještini govorenja, argumentaciji i toleranciji usavršavalo je petnaestero učenika. Učenici su se bavili temama koje su u našem društvu još uvijek kontroverzne, dvojbene i upitne, no nadasve zanimljive. Cilj je razvijati toleranciju i istodobno u praksi učiti o građanskim pravima.