Stara gimnazijska učila kabineta za fiziku, stavljena pod preventivnu zaštitu Konzervatorskog odjela u Karlovcu, restaurirana su u školskoj godini 2013./2014. te su spremna za korištenje u nastavi. Sredstva za restauraciju osigurao je Rotary club Karlovac-Dubovac.