„Visoka kr. zemaljska vlada, odjel za bogoštovlje i nastavu, pretplatila je u školskoj godini 1896./1897. 18 učenika ovoga zavoda na glasilo hrvatskoga stenografskog društva u Zagrebu „Stenograf“. Dosele je razdijelio učitelj stenografije prof. Mijo Vamberger 16 primjeraka „Steno­grafa“ učenicima. Visoka kr. zemaljska vlada, odjel za bogoštovlje i nastavu, pretplatila je 15 učenika ovoga zavoda na list za srednje škole „Pobratim“. Ravnateljstvo je sporazumno s učiteljskim zborom po­dijelilo isti list učenicima.“ Te su se pretplate nastavile i u daljnim godinama.