Gimnazija je svake godine obogaćivala svoje zbirke učila novim nabavkama, pa evo dijela tih kupovina u 1898. godini: „ploča iz eborita, po kojoj elekt. iskra leti poput munje“, „kinematograph“, „Röntgenova cijev“, „kinesko koprcalo“, aparat u kojem uplivom elekt. nestaje dima (za fizikalni kabinet), „Bunsenov aparat za praskavi plin“ (za kemijsku zbirku), rogovlje od soba, rogovlje od jelena (za prirodoslovnu zbirku), c. kr. akademija u Beču poklonila je školi neka svoja izdanja, a Sabor Hrvatske, Slavonije i Dalmacije stenografske zapise svojih sjednica.