Odgađa se javno otvaranje ponuda za izvanučioničku nastavu u Sarajevo koje se trebalo održati u petak, 13. ožujka 2020. u 14 sati. Novi temin je utorak, 17. ožujka 2020. u 14 sati. Zbog trenutnih okolnosti vezanih za epidemiološku situaciju, konačnu odluku o tome hoće li se izvanučionička nastava održati donijet ćemo nakon dodatnih konzultacija.