Odluku o odabiru putničke agencije za maturalno putovanje u Španjolsku pogledajte ovdje.