Obavijest o predstavljanju programa za maturalno putovanje u Španjolsku (razredi 3a, 3c, 3e, 3f) pogledajte ovdje.