Odabrana agencija za organizaciju maturalnog putovanja u Španjolsku po javnom pozivu 3/2018 je Speranza d.o.o. turistička agencija.

Zahvaljujemo svim agencijama koje su poslale svoje ponude na javni poziv broj 3/2018.