U utorak 13. 11. 2018. u prostorijama Gimnazije Karlovac održano je javno otvaranje pristiglih ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Rim po javnom pozivu br:2/2018. Povjerenstvo je odlučilo da se na roditeljski sastanak pozovu sve tri agencije koje su poslale svoju ponudu. Roditeljski sastanak održat će se 21. 11. 2018. u 18.00 sati.

Pozvane agencije:

  1. Alga travel agency d. o. o., Zagreb
  2. Ka travel d. o. o., Karlovac
  3. Speranza d. o. o., Zagreb