Odabrane agencije za organizaciju maturalnih putovanja po javnim pozivima 3/2017, 5/2017 i 6/2017 su:

 

Po pozivu broj 3/2017 odabrana agencija je Spektar putovanja d.o.o.

Po pozivu broj 5/2017 odabrana agencija je Alga travel agency

Po pozivu broj 6/2017 odabrana agencija je Spektar putovanja d.o.o.

 

Zahvaljujemo svim agencijama koje su poslale svoje ponude na javne pozive broj 3/2017, 5/2017 i 6/2017.