Agencije koje će biti pozvane na roditeljski sastanak su sljedeće:

1) Ka travel, Karlovac

2) Astralis, Slavonski Brod

3) Speranza, Zagreb

4) Autoturist Park, Zagreb

Roditeljski sastanak za višednevnu terensku nastavu u Rim održat će se u ponedjeljak 27. 11. 2017. u 18. 00 sati.