Potaknute potrebom za promjenama u pristupu nastavi te modernizacijom nastavnog procesa profesorice Mirjana Bošnjak, Martina Vičić Crnković i Jelena Despot početkom školske godine 2015./2016 odlučile...