Testiranje za ECCL certifikat iz latinskog jezika održat će se u petak, 10.12.2021., za vrijeme 5. sata. Testiranje traje 40 minuta. Svi prijavljeni učenici će biti naknadno obaviješteni o broju učionice u kojoj će se provoditi testiranje.