Pročitajte vijesti o promotivnom događaju "Inovacije - garancija budućeg razvoja", u sklopu projekta "Nikola Tesla Poduzetnički centar":

 

web NTPC: https://ntpc.kazup.hr/najava-dogadanja-inovacije-garancija-buduceg-razvoja/

Pozivnica i Program: http://ntpc.kazup.hr/wp-content/uploads/2021/11/Inovacije-garancija-buduceg-razvoja-Pozivnica.pdf

facebook: https://www.facebook.com/events/261425152490772/

instagram: https://www.instagram.com/p/CV8BfYXtRe_/?utm_medium=copy_link

linkedIn: https://www.linkedin.com/events/6862799964284755968