Izmjenu Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. pogledajte ovdje.

Molimo učenike-putnike, koji će za dolazak na Državnu maturu koristiti javni prijevoz, da dođu u Gimnaziju Karlovac po potvrdu za prijevoz.  Kako bi bili brži, molimo učenike da pripreme broj dana u lipnju i, eventualno, broj dana u srpnju u kojima su nazočni na ispitima Državne mature.

Također molimo da obratite pažnju na vozni red koji možete pogledati ovdje.