Obavještavamo naše učenike o mogućnosti prijave projekata za Europsku nagradu za mlade Charlemagne. Projekti se mogu prijaviti pojedinačno ili po mogućnosti u skupinama, a namijenjeni su mladima od 16 do 30 godina koji su građani EU. Prijavljeni projekti moraju promovirati europsko i međunarodno razumijevanje, poticati osjećaj zajedničkog europskog identiteta i integracije, pružiti uzor mladima koji žive u Europi i ponuditi praktične primjere Europljana koji žive zajedno kao jedna zajednica. Više možete saznati na sljedećoj poveznici.