Tiskano je Izvješće Gimnazije Karlovac 2016./2017. Obavještavamo maturante šk. god. 2016./2017. da svoj primjerak mogu preuzeti u školskoj knjižnici.