U sklopu procesa samovredovanja škole Tim za samnovrednovanje proveo je anketu među nastavnicima  o poteškoćama i problemima na koje nailaze radeći u školi, odnosno u interakciji s kolegama, učenicima, roditeljima i ravnateljima. Kao jedan od ključnih problema izdvojio se problem uspostavljanja kvalitetne komunikacije u školskome okruženju.  Bio je to poticaj da pokušamo raditi na rješavanju ovoga problema na najbolji mogući način – educirajući se u području komunikacije koja je nedovoljno zastupljena na nastavničkim studijima te općenito zanemarena u sklopu redovnog stručnog usavršavanja nastavnika.

Na dvodnevnom seminaru koji se održao 19. i 20.4. u Gimnaziji Karlovac sudjelovalo je dvanaestoro nastavnika. Seminar je vodila prof. dr. sc. Lidija Arambašić s Odsjeka za psihologiju zagrebačkoga Filozofskog fakulteta. Slušajući predavanja, radeći vježbe i sudjelujući  na radionicama, nastavnici su propitivali različite komunikacijske situacije u školskome okruženju, tražili najbolja moguća rješenja te učili o vlastitom integritetu i razinama odgovornosti u komunikaciji. U prilogu možete pogledati galeriju fotografija.

 

Martina Vičić Crnković

 

prva  druga  treca  cetvrta  peta  sesta

 

sedma  osma  deveta