Organizacijski odbor 54. “Šimićevih susreta 2017.” i Matica hrvatska – Ogranak Grude raspisali su natječaj za najbolje pjesničke radove mladih pjesnika do navršenih 25 godina koji do sada nisu objavili nijednu zbirku te natječaj za najbolje radove mladih likovnih umjetnika do navršenih 25 godina.

Natječaj za pjesničke radove pogledajte ovdje.

Natječaj za likovne radove pogledajte ovdje.