Na satu povijesti, za učenike dvojezičnog programa opće gimnazije, organizirano je online predavanje na engleskom jeziku o životu neandertalca u Krapini. Učenici su dobili najvažnije informacije o Muzeju krapinskih neandertalaca te su ponovili i proširili znanja o izgledu, ponašanju i načinu života neandertalskog pračovjeka. Iznimno zanimljivo i informativno predavanje za učenike održala je Nikolina Ileković, kustosica pripravnica, kojoj škola zahvaljuje na uloženom trudu. Nadamo se da će se suradnja s Muzejem krapinskih neandertalaca nastaviti i idućih godina.

Denis Plavetić

1666889211858