Psihologinja

Rođena je 1966. u Karlovcu gdje je 1984. završila Gimnaziju, a diplomirala 1989. godine psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na istom je fakultetu 1993. magistrirala, a 2000. doktorirala (polje psihologija, grana psihologija rada). Akademsku godinu 2011./2012. provela je na Colorado State University kao stipendistica zaklade Fulbright (Fulbright Visiting Award). Od svibnja 1990. godine radi na istom odsjeku na radnim mjestima znanstvenog novaka (1990. – 1998.) na Katedri za psihologiju rada i ergonomiju na mjestu asistenta (1998. – 2001.) te docenta (2001. – 2007.), izvanrednog profesora (2007. – 2012.) i redovnog profesora (od 2012.) na Katedri za eksperimentalnu psihologiju. Nositeljica je predmeta Metode eksperimentalne psihologije, Psihologijski praktikum 3 i Organizacijska psihologija te predmeta Rad i mentalno zdravlje na doktorskom studiju psihologije. Tajnica je Hrvatskog psihološkog društva 1989. – 1990., tajnica i dopredsjednica Hrvatskog ergonomijskog društva te suosnivačica Udruge za pravo rada i socijalne sigurnosti. Osim na Odsjeku za psihologiju, nastavnica je na poslijediplomskim studijima na drugim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu te na Sveučilištu u Sarajevu. Bila je mentorica tridesetak diplomskih radova, četiri magistarska i tri doktorska rada. Nositeljica je Erasmus+ Programa ugovora s Katolieke Universiteit Leuven. U znanstvenom radu bavi se područjem psihologije rada i organizacijske psihologije, posebno radnom motivacijom te odnosom rada i psihičkog zdravlja ljudi. Više od deset godina bavi se temom nezaposlenosti, a u novije vrijeme i temom nesigurnosti posla te determinantama zapošljivosti na individualnoj razini. Istražuje posljedice nezaposlenosti na psihofizičko zdravlje ljudi, strategije suočavanja s gubitkom posla te individualne i situacijske prediktore radnog uspjeha u okolnostima povećane nesigurnosti posla te brzih promjena u svijetu rada. Bila je voditeljica ili istraživačica na jedanaest znanstvenih projekata, a trenutno je voditeljica znanstvenih projekata "Individualne i organizacijske posljedice nesigurnosti posla" i "Defining Dispositional Employability in Croatian Society". Autorica je jedne knjige (znanstvena monografija), u koautorstvu ili samostalno objavila je trideset znanstvenih radova u međunarodno priznatim časopisima te dva stručna rada. Suurednica je dviju knjiga, objavila je sedam elaborata istraživačkih projekata, pet poglavlja u knjigama, održala je sedam pozvanih predavanja (pet na inozemnim skupovima i sveučilištima) i 35 priopćenja na znanstvenim skupovima. Urednica je knjige "Psihološki aspekti nezaposlenosti". Prema bazi Web of Science, njeni su radovi citirani 54 puta. Članica je Sekcije za organizacijsku psihologiju Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatske psihološke komore i European Association of Work and Organizational Psychology.