Fotograf
Rođen:
12.Srpanj.1966

Dinko Neskusil rođen je 12. srpnja 1966. godine u Karlovcu. Još kao dječak u osnovnoj školi fotografirao je i razvijao fotografije, a već kao srednjoškolac izlagao je svoje radove. Maturirao je u karlovačkoj Gimnaziji 1985. godine. Ratne godine 1991. – 1995. proveo je u „Karlovačkom tjedniku“ kao fotoreporter, a od 1996. godine grafički je urednik. U današnje vrijeme posvetio se digitalizaciji fotografije. Svojim analognim i digitalnim fotografijama sudjeluje na brojnim domaćim i međunarodnim izložbama, a održao je i nekoliko samostalnih. Za neke fotografije dobio je i nagrade, a mnoge su završile u raznim knjigama, časopisima i kalendarima. Autor je i urednik fotografije u sljedećim monografijama: 40 godina Štamparskog zavoda „Ognjen Prica“ (1989.), Ratna kronika 1991/1992, Graditeljska baština karlovačkog Pokuplja (1993.), Karlovačke šetnje (1995.), Karlovac u Domovinskom ratu (1996.), Obranjen Karlovac – obranjena Hrvatska (1999.), Karlovačka županija (2004. i 2007.). U vlastitoj nakladi objavio je fotomonografiju Godine za sjećanje Karlovac 1991. – 1995. Danas je Dinko Neskusil predsjednik Kafotke – karlovačke udruge fotografa.