Odabrane agencije za organizaciju maturalnih putovanja po javnim pozivima 3/2017, 5/2017 i 6/2017 su: Po pozivu broj 3/2017 odabrana agencija je Spektar putovanja d.o.o. Po pozivu broj 5/2017 odabrana...

Napisao/la
Agencije koje su pozvane na roditeljski sastanak su: 1. Alga travel agency 2. Spektar Putovanja d.o....

Napisao/la
Agencije koje će biti pozvane na roditeljski sastanak su sljedeće: 1. ALGA, travel agency 2. PUNIM J...

Napisao/la
Agencije koje će biti pozvane na roditeljski sastanak su sljedeće: 1) Ka travel, Karlovac 2) Astrali...

Napisao/la
Agencije koje će biti pozvane na roditeljski sastanak su sljedeće: 1. ALGA, travel agency 2. KONCEPT...