Agencije koje će biti pozvane na roditeljski sastanak su sljedeće: 1. ALGA, travel agency 2. KONCEPT PUTOVANJA d.o.o. 3. PUNIM JEDRIMA j.d.o.o. 4. SPEKTAR PUTOVANJA d.o.o. Roditeljski sastanak za matu...

Napisao/la
Obrazac poziva za organizaciju maturalnog putovanja pogledajte ovdje .

Napisao/la
Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučionične nastave u Rim pogledajte ovdje .

Napisao/la
Obrazac poziva za organizaciju maturalnog putovanja pogledajte ovdje .

Napisao/la
Odluku o poništenju javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Rim pogledajte...