Odabrana agencija za organizaciju maturalnog putovanja u Španjolsku po javnom pozivu 3/2018 je Speranza d.o.o. turistička agencija. Zahvaljujemo svim agencijama koje su poslale svoje ponude na javni p...

Napisao/la
U utorak 13. 11. 2018. u prostorijama Gimnazije Karlovac održano je javno otvaranje pristiglih ponud...

Napisao/la
Odluku o poništenju javnog poziva broj 1/2018 pogledajte ovdje .

Napisao/la
Obrazac poziva za organizaciju maturalnog putovanja pogledajte ovdje .

Napisao/la
Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučionične nastave u Rim pogledajte ovdje .