Podjela maturalnih svjedodžbi bit će sutra (srijeda 18.7.) u 9:00 sati.