Učenice koje su odabrane za sudjelovanje na II. festivalu antike i klasičnih jezika na Hvaru od 26. do 29. 5. 2016. godine su: Melani Draganjac, 2. a, Petra Bračić, 2. f, Petra Kipa, 3. a, Sandra Vignjević, 4. f i Kristina Hrastov, 4. b. Molim učenice da mi u ponedjeljak 4. 4. 2016. donesu 100kn za uplatu kotizacije.