Provjeri znanja engleskoga jezika za dvojezičnu nastavu pristupio je 21 učenik. Svi učenici ostvarili su minimalni prag od 60% te je uspješan prolaz evidentiran svim učenicima u sustavu za upise. 

Molimo sve učenike koji to još nisu (a žele) da stave dvojezični smjer kao privi izbor.

Tri najbolja testa su JAGODA 7 (93%), MJESEC (91%) i KOZA 207 (90%). Ostali učenici koji žele saznati postotak riješenosti mogu se javiti na mail denis.plavetic@gmail.com

Zahvaljujemo svima na dolasku i čestitamo na odličnim rezultatima.