Nastavničko vijeće odabralo je datum 27. listopada jer su toga dana 1765. godine u grad Karlovac po nalogu Marije Terezije došli učitelji pijaristi. Oni su iduće godine otvorili dva razreda s latinskim jezikom kao glavnim predmetom i time započeli gimnazijsko obrazovanje u Karlovcu. Kakav je bio doček pijarista toga dana davne 1765. možete pročitati u kopiji odlomka na 33. stranici knjige Dragice Gršić „Kraljevska gimnazija Karlovac 1766. – 1884.“ objavljene u Karlovcu 2007. godine.