Za jesenski rok ostala su 4 mjesta u smjeru Opća gimnazija uz skupinu predmeta na engleskom jeziku.

Zainteresirani učenici moraju se prijaviti putem aplikacije za upise te pristupiti provjeri engleskoga jezika koja će se održati 23. kolovoza 2022. u 9 sati. Pristupanje se mora najaviti najkasnije dan ranije upisnoj koordinatorici na mail snjezana.fistrovic@skole.hr