Poštovani, 

dana 09. ožujka 2018. godine na web stranici Karlovačke županije http://www.kazup.hr/52-clanci/1000473-javni-poziv-za-isticanje-kandidatura-za-clanove-i-zamjenike-clanova-savjeta-mladih-karlovacke-zupanije.html

objavljen je Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije.